Jedyne takie Dni Świeckośći

Coroczne Dni Świeckości w Krakowie, organizowane przez Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, odbędą się w dniach 28-30 września 2018 roku.Tradycyjnie zapraszamy na panele i dyskusje o świeckości państwa oraz wernisaż. Nieskromnie również przypominamy, że Marsz Świeckości, który jest punktem kulminacyjnym Dni, to jedyne tego typu wydarzenie na świecie, które ma charakter cykliczny.

A wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy krakowscy ateiści i ateistki postanowili przedstawić siebie i swoje poglądy w przestrzeni publicznej Krakowa, ponieważ czuli się marginalizowani przez władze posttransformacyjne, które systematycznie i ponad wszelką miarę dowartościowywały Kościół katolicki zarówno w sferze materialnej jak i w sferze możliwości wpływania na społeczeństwo poprzez edukację i oddziaływania kulturalne.

Ateiści, agnostycy i racjonaliści z całej Polski mogli nareszcie spotkać się na jednej, wspólnej imprezie. W ten sposób, poprzez nasze uczestnictwo w sferze publicznej, upomnieliśmy się o realny wymiar demokracji oraz świeckości państwa i robimy to konsekwentnie do tej pory.

Pierwszy Marsz Ateistów i Agnostyków (MAiA) wyruszył spod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 9 października 2009 roku. Zorganizowały go Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele oraz Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Towarzyszyły mu dyskusje panelowe i wykłady z udziałem autorytetów świata nauki, kultury i mediów. Marsz był apolityczny. Politycy mogli indywidualnie przemawiać w jego trakcie, prezentując własne poglądy. Obecnie możliwe jest stosowanie niewielkiego logo partii politycznych na transparentach. Dbaliśmy również, aby nie pojawiały się na Marszu hasła antyreligijne, co nie znaczy antyklerykalne.

Pierwszy Marsz był dużym sukcesem, zgromadził około 500 osób z całego kraju i był rzetelnie relacjonowany w mediach. To dodało nam motywacji do organizowania następnych. Podczas kolejnych edycji towarzyszyły nam delegacje organizacji działających na rzecz świeckości w innych krajach, między innymi francuskiej Fédération Nationale de la Libre Pensée oraz niemieckiej Humanistischer Verband Deutschlands.

27 listopada 2011 r., z inicjatywy prof. Jana Hartmana doszło do zawiązania Koalicji Postęp i Świeckość, do której należały: Stowarzyszenie Wolnomyśliciele, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Towarzystwo Kultury Świeckiej oddział w Krakowie im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Krytyka Polityczna, Racja Polskiej Lewicy, Jewish Community Center, Zieloni 2004 Koło Krakowskie, Federacja Anarchistyczna sekcja Czarna Galicja, Wydawnictwo Ha!Art, Stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Partia Kobiet oraz osoby indywidualne.

To właśnie z inicjatywy KPiŚ w 2012 r., MAiA zmienił nazwę na Dni Świeckości, aby rozszerzyć nasz przekaz. Osoby, które działały w Koalicji, do dnia dzisiejszego zaangażowane są w przygotowywanie Dni, obecnie głównie jako działacze Stowarzyszenia Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, które powstało w 2013 r.

SWOR prowadzi również regularną działalność polegająca na popularyzowaniu światopoglądu humanistycznego i etyki świeckiej, społecznego znaczenia nauki oraz działaniu na rzecz neutralności światopoglądowej Państwa i na rzecz integracji europejskiej.

Dyskusje podczas Dni Świeckości dotyczą tematów ważkich. Oto niektóre z nich:

Konstytucja a Świeckość Państwa.

Wielkie konflikty: kobiety i Kościół.

Klauzula sumienia a prawo.

O cenzurze religijnej w sztuce.

Zaginiona neutralność światopoglądowa mediów publicznych.

Światopogląd pokolenia okresu transformacji.

O problemie pedofilii w Kościele katolickim w Polsce.

Niereligijni obywatele państwa wyznaniowego.

Świeckość szansą dla wspólnej Europy.

W 2016 roku, tuż przed pamiętnym Czarnym Protestem, Marsz Świeckości w Krakowie przeszedł w obronie praw kobiet, ponieważ Polkom zagroził fundamentalizm rządzących.

To właśnie środowiska laickie w Polsce stale monitorują coraz większe zagrożenia dla równości praw obywatelek i obywateli, wynikające z sojuszu ołtarza z rządem w naszym kraju.

I to dzięki uczestnictwu i wsparciu wszystkich pojedynczych osób oraz organizacji laickich, ateistycznych i racjonalistycznych, które corocznie biorą udział w Dniach Świeckości, jesteśmy w stanie wykonywać naszą pracę społeczną. Jako organizacja funkcjonujemy bez żadnego wsparcia finansowego czy też honorowego ze strony władz.

W tym roku z dużą satysfakcją przeprowadzimy podczas Dni Świeckości spotkanie robocze Stowarzyszenia Kongres Świeckości, które powstało w 2017 roku w Warszawie i współpracuje z ponad 20 organizacjami i inicjatywami społecznymi oraz partiami politycznymi.

Naszym zadaniem jako organizatorów Dni Świeckości, jest podtrzymywanie i rozwijanie idei świeckiego państwa, którego istotą jest prawo tworzone z myślą o wszystkich jego mieszkankach i mieszkańcach. Działamy w coraz trudniejszych i dziwniejszych okolicznościach politycznych, w kraju, w którym Premier Państwa w lipcu 2018 oddał naród polski w opiekę Czarnej Madonnie podczas mszy w czołowym katolickim sanktuarium, ale zapomniał zapytać tego narodu o zgodę …

Pomimo tego oraz dlatego właśnie:

Nie godzimy się na sojusz ołtarza z tronem.

Nie godzimy się na ograniczenia prawa kobiet do decydowania o sobie.

Nie godzimy się na narastający nacjonalizm.

Nie godzimy się na klerykalizację życia publicznego.

Nie godzimy się na ksenofobię, rasizm, seksizm, antysemityzm, homofobię czy islamofobię.

Domagamy się świeckiego państwa.

Bardzo dobrze wiemy, że świeckość naszego państwa trzeba będzie z wielkim trudem budować od nowa, że trzeba ją będzie od podstaw tłumaczyć wielu grupom społecznym, a inne ośmielić do wyrażania swoich poglądów. Świeckość powinny budować grupy ludzi o różnych światopoglądach, w równym stopniu uczestniczące w racjonalnej i konstruktywnej debacie o sprawach publicznych.

I to właśnie dla całego polskiego społeczeństwa pójdziemy w kolejnym Marszu Świeckości 2018 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Monika Szymańska

Tekst ukazał się w najnowszym, 4 numerze Przeglądu Ateistycznego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz