ATEISTKA/TA ROKU 2018

David Silverman

Amerykański wynalazca, Prezes Amerykańskich Ateistów, autor książek, m.in. „Fighting God”, organizator największego zjazdu ateistów historii (30 tys.,Waszyngton 2012), laureat Nagrody Dawkinsa 2017.

„Jako wybitny ateista  przyczynił się do rozszerzenia i umocnienia ateistycznej społeczności w USA i na całym świecie oraz do zmiany ogólnego postrzegania ateizmu i religii. Jego wojujący, bezkompromisowy ateizm pomaga ludziom zrozumieć, czym naprawdę są religie, instytucje religijne i przywileje religijne: skorumpowane organizacje sprzedające mity jako rzeczywistość, by zdobyć władzę. Udało mu się zjednoczyć amerykańskich ateistów i zorganizować w 2012 r. Reason Rally, największe zgromadzenie ateistów w historii. Jego wizyta w Polsce jest doceniana jako pomoc dla polskich ateistów dyskryminowanych przez rządzący obóz klerykalno-nacjonalistyczny”

Tunezyjskie Stowarzyszenie Wolnej Myśli (ALP Tunisie)

Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Tunezji – pierwsza legalnie zarejestrowana  (25 października 2017 r.) organizacja ateistów w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

„Stowarzyszenie otrzymało nagrodę za „swoją odwagę i determinację,  jako że jest pierwszym niereligijnym stowarzyszeniem w regionie MENA, które broni praw ateistów, mniejszości religijnych i seksualnych i wspiera ruchy feministyczne. Jest to historyczne osiągnięcie społeczności ateistów w regionie i ogromny postęp w dziedzinie wolności osobistej i intelektualnej „,

Alan Wysocki

Ateista i feminista, działacz na rzecz praw człowieka, w tym praw ateistów,  kobiet, mniejszości seksualnych i innych.

„Aktywny działacz na rzecz świeckiego państwa, praw kobiet i osób LGBTQ+. Dokonał „rzeczy niemożliwych” zdjęcia krzyża w szkole i zmiany planu lekcji  aby nie kolidowała z zajęciami obowiązkowymi.  Czynnie uczestniczy w wydarzeniach ateistycznych (Dni Ateizmu, Kongres Świeckości, Dni Świeckości)”

NAGRODA SPECJALNA DLA PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI FUNDACJI

NAGRODA SPECJALNA DLA PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI FUNDACJI

David Rand  – (Kanada) Założyciel i prezes kanadyjskiego Stowarzyszenia Ateistycznych Wolnomyślicieli (Atheist Freethinkers Canada), autor licznych artykółów na temat ateizmu, laickości, praw człowieka, praw kobiet, praw LGBTQ= itd. Członek Kapituły nagrody “Ateista?Ateistka Roku”

“Za ciągłe starania w budowaniu międzynarodowej współpracy i solidarności ateistów, zwłaszcza z osobami dyskryminowanymi lub prześladowanymi.
Specjalne podziękowania od Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego
która zawsze mógła liczyć na jego bezinteresowną pomoc i radę”.