ATEISTKA/ATEISTA ROKU

Podobnie, jak same Dni Ateizmu, również Konkurs na Ateistę/Ateistkę roku jest wydarzeniem wyjątkowym w skali Europy i nie tylko. W wielu krajach przyznawane są nagrody związane ze światopoglądami pokrewnymi: nagroda laickości we Francji, tytuł Humanisty Roku w Australii, humanistyczne nagrody przyznają także międzynarodowe organizacje humanistyczne, np. IHEU, swoje nagrody mają sceptycy i racjonaliści w różnych krajach. Konkurs na Ateistę/Ateistkę Roku odbywa się jednak tylko w Polsce.

Oczywiście najbardziej prestiżowym i najwyżej cenionym trofeum w ateistycznym świecie jest Nagroda Richarda Dawkinsa (od niedawna przyznawana wspólnie przez Fundację Richarda Dawkinsa i Atheist Alliance International). Przy zachowaniu poczucia proporcji i skromności, warto podkreślić jednak specyfikę kryteriów naszego konkursu.

Jego celem jest uhonorowanie osób, organizacji lub instytucji za szczególne osiągnięcia w zakresie promowania światopoglądu ateistycznego i wolności od religii, przeciwdziałania dyskryminacji na tle światopoglądowym oraz integracji polskiego i międzynarodowego ruchu ateistycznego. Dwa ostatnie kryteria wyróżniają nasz konkurs.

Tytuł Ateisty Roku jest przyznawany co roku w dwóch kategoriach: krajowej i międzynarodowej. Decyduje o nim Kapituła Konkursu o odrębnym składzie Jurorów dla każdej z kategorii. Tytuł jest przyznawany przez Kapitułę spośród kandydatur nadesłanych do Organizatora konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu ma miejsce podczas dorocznych Dni Ateizmu, na Bankiecie Ateistycznym.