MULTIMEDIA

media

fotoREPORTAŻE

filmy

galerie

migawki z sieci

przegląd prasy

multimedia [łac.], system multimedialny, pojęcie stosowane obecnie w odniesieniu do dowolnego systemu teleinformatycznego, zdolnego do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych. [źródło: encyklopedia pwn]

multimedia różnorodne środki przekazu wzajemnie się uzupełniające [źródło: słownik języka polskiego]