DNI ATEIZMU 2020

Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi” – Heinrich Heine
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zaprasza na DNI ATEIZMU 2020. Widzimy coraz wyraźniej, że po trzech wiekach od stracenia Kazimierza Łyszczyńskiego za ateizm Kościół rzymskokatolicki w Polsce rozpala Nową Inkwizycję. W 2019 r. w jednej z gdańskich parafii spalono publicznie książki, wśród których był Harry Potter i szereg innych książek i przedmiotów oskarżonych o „przynoszenie złej mocy”. Ten akt stanowi wyraźne nawiązanie do średniowiecznej Inkwizycji, znane później również w czasach nazizmu i totalitarnych reżimów Ameryki Południowej.
Nie możemy bezczynnie patrzeć jak pod dyktando Kościoła kobiety są pozbawiane fundamentalnych praw i sprowadzane do roli inkubatorów przez autorytarną katolicko-narodową władzę, osoby LGBT wyzuwane z człowieczeństwa jako „tęczowa zaraza”, a ateistom odbiera się prawo do polskości.
DNI ATEIZMU są mobilizacją do sprzeciwu wobec odbierania praw i wolności człowieka z motywacji religijnej. Nie tylko w Polsce.
Jak zwykle w tym wydarzeniu weźmie udział wiele wybitnych ateistów i ateistek z kraju i ze świata. Lista gości, którzy potwierdzili swój udział z każdym dniem się wydłuża. A są już na niej m.in. Sanal Edamaruku, Andrew Copson, Michael Schmidt-Salomon, David Orenstein i Kacem El-Ghazzali. Jak co roku będziemy mieć także znakomitych polskich prelegentów.
Nasze Dni Ateizmu 2020 będą zapewne współorganizowane przez kilka organizacji. Będziemy informować na bieżąco o postępach przygotowań.
Musimy razem stawić czoła Nowej Inkwizycji, która rozsiewa ignorancję i obskurantyzm, zieje fanatyzmem, nienawiścią religijną i przemocą.
Zapraszamy jak co roku na prelekcje, panele dyskusyjne, Marsz, koncert i Bankiet Ateistyczny. Wstępny program już niedługo.
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia z wyjątkiem Bankietu. Już niedługo podamy wysokość opłaty.
Kontakt:biuro@Lyszczynski.com.pl lub 793133404
Prosimy o wsparcie naszego wspólnego ateistycznego święta poprzez wpłatę dowolnej kwoty (każda złotówka się liczy) na podane poniżej konto Fundacji:Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego,
25 1750 0012 0000 0000 2355 0865
tytuł wpłaty: Darowizna, DNI ATEIZMU 2019

  · PRELEGENCI I PRELEGENTKI KONFERENCJI „STREFY WOLNOŚCI OD RELIGII” Warszawa, 26 września 2020, g. 10.00

Michał Charzyński Dziennikarz polityczny specjalizujący się w tematyce związanej z Kościołem Rzymskokatolickim i stosunkami państwo-kościół. Publikował w tygodniku „Fakty i Mity”i Tygodniku Faktycznie. Współpracuje z Przeglądem Ateistycznym.

Anna Dryjańska Ekspertka równościowa, socjolożka, publicystka, autorka tekstów publikowanych m.in. w Wysokich Obcasach, Krytyce Politycznej, Dzienniku Op Inii, Na Temat. Przez lata prowadziła popularny blog Watykanizacja

Jakub Gawron Działacz LGBT, współtwórca Atlasu Nienawiści.Nominowany do Nagrody Sacharowa 2020 przyznawanej przez Parlament Europejski.

Prof. Paweł Golik Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach drożdży i kręgowców, biologią ewolucyjną i bioinformatyką, a także filogenetyką molekularną. Wielokrotny prelegent „Dni Ateizmu” i członek Kapituły Nagrody „Ateisty/Ateistki Roku”.

Dr Tomasz Kalbarczyk Członek Zarządu Fundacji Wolność od Religii, koordynator programu „Równość w szkole”, ekspert w sprawach związanych z łamaniem praw uczniów niewierzących w szkole

Marta Lempart Współzałożycielka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet,. Organizatorka wielotysięcznych demonstracji, w tym Czarnego Poniedziałku we Wrocławiu w 2016 i Czarnego Piątku w 2018 r. w Warszawie.

Kamil Maczuga Działacz LGBT, współtwórca Atlasu Nienawiści. Nominowany do Nagrody Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski.

Jean-Luc Romero (Francja) Polityk, pisarz, działacz społeczny. Wicemer Paryża ds. Praw Człowieka. Prezes ADMD (Stowarzyszenie na Rzecz Prawa do Godnej Śmierci), organizacji walczącej o prawo człowieka do decydowania o własnej śmierci. Działacz organizacji zwalczających homofobię i HIV-AIDS fobię, aktywnie walczy o równe prawa dla mniejszości seksualnych.

Nina Sankari Działaczka feministyczna i ateistyczna, wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego. Publikowała.w Racjonalista.pl, Fakty i Mity, Faktycznie, La Raison, Charlie Hebdo, 50/50. Współzałożycielka i redaktorka „Przeglądu Ateistycznego”. Uznana przez Gazetę Wyborczą za jedną z 50 śmiałych kobiet 2018, które zmieniają świat na lepsze.

Katarzyna Wójtowicz Działaczka świecka, ateistka, feministka, liderka grupy „Dość milczenia” działającej na rzecz rozliczenia „grzechów” Kościoła, w tym zbrodni pedofilii i zadośćuczynienia ofiarom. Grupa organizuje cotygodniową pikietę na krakowskim Rynku oraz publiczne debaty demaskujące prawdziwą historię i działalność Kościoła Rzymskokatolickiego.

Katarzyna Żmijska (Włochy)Urodzona w Polsce włoska działaczka ateistyczna i świecka, przedstawicielka Unii Racjonalistycznych Ateistów i Agnostyków (UAAR). Jest członkinią Związku Inżynierów Włoskich. Śpiewa w amatorskim chórze „Garibaldi d’Assalto” w Livorno.

Anna Zawadzka (pseudonim: Anka Zet) Pedagożka, dziennikarka, wydawczyni, producentka filmowa, działaczka na rzecz środowisk LGBT i praw kobiet. Autorka tekstów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, propagujących budowę społeczeństwa tolerancyjnego i otwartego na różnorodność.