Tytuł Ateisty wszech czasów otrzymał Richard Dawkins

Zgodnie z tradycją, w sobotę 1 kwietnia po zakończeniu konferencji Dni Ateizmu 2023 Nauka -nie urojenia, odbył się Bankiet Ateistyczny uwieńczony ceremonią wręczenia przyznawanej przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego corocznej Nagrody Ateisty/Ateistki Roku oraz wyjątkowa ceremonia wręczenia Nagrody Specjalnej 2023 w kategorii międzynarodowej.Nagrodę Ateisty Roku 2023 w kategorii krajowej otrzymał Stanisław Pisarek którego wydawnictwo Stapis promuje ateizm i humanizm w serii wydawniczej „Bez bogów”.W kategorii krajowej wręczono również nagrodę specjalną dla Piotra Szwajcera (wydawnictwo „CIS”), wydawcy między innymi książek Richarda Dawkinsa, za całokształt działalności wydawniczej .Kategorii międzynarodowej nagrodę specjalną Fundacji im Kazimierza Łyszczyńskiego ATEISTY WSZECH CZASÓW otrzymał prof. Richard Dawkins za historyczne osiągnięcia w walce z religijnym obskurantyzmem oraz wkład w propagowanie nauki i rozumu na świecie.Podobnie, jak same Dni Ateizmu, również Konkurs na Ateistę/Ateistkę roku jest wydarzeniem wyjątkowym w skali Europy i nie tylko. W wielu krajach przyznawane są nagrody związane ze światopoglądami pokrewnymi: nagroda laickości we Francji, tytuł Humanisty Roku w Australii, humanistyczne nagrody przyznają także międzynarodowe organizacje humanistyczne, np. HI, swoje nagrody mają sceptycy i racjonaliści w różnych krajach. Konkurs na Ateistę/Ateistkę Roku odbywa się jednak tylko w Polsce.Oczywiście najbardziej prestiżowym i najwyżej cenionym trofeum w ateistycznym świecie jest Nagroda Richarda Dawkinsa Przy zachowaniu poczucia proporcji i skromności, warto podkreślić jednak specyfikę kryteriów naszego konkursu.Jego celem jest uhonorowanie osób, organizacji lub instytucji za szczególne osiągnięcia w zakresie promowania światopoglądu ateistycznego i wolności od religii, przeciwdziałania dyskryminacji na tle światopoglądowym oraz integracji polskiego i międzynarodowego ruchu ateistycznego. Dwa ostatnie kryteria wyróżniają nasz konkurs.Tytuł Ateisty Roku jest przyznawany co roku w dwóch kategoriach: krajowej i międzynarodowej. Decyduje o nim Kapituła Konkursu o odrębnym składzie Jurorów dla każdej z kategorii. Tytuł jest przyznawany przez Kapitułę spośród kandydatur nadesłanych do Organizatora konkursu.Ogłoszenie wyników Konkursu ma miejsce podczas dorocznych Dni Ateizmu, na Bankiecie Ateistycznym.Poniżej relacja fotograficzna z ceremonii.