KONKURS: JAK RICHARD DAWKINS ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE

Konkurs

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego ogłasza konkurs na temat „Jak Richard Dawkins zmienił moje życie”. Prace w dowolnej formie (tekst, grafika, obraz, film, komiks itd.) prosimy nadsyłać na adres mailowy Fundacji: biuro@lyszczynski.com.pl

Termin Konkursu upływa 08.03. 2023

Nagrodą dla zwycięzców/zwyciężczyń Konkursu jest darmowy wstęp na Konferencję z udziałem Richarda Dawkinsa i pamiątkowa fotka z uczonym.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE!