Fundacja Wolność od Religii na DNIACH ATEIZMU 2023

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Wolność od Religii dołącza do organizacji przyszłorocznych Dni Ateizmu „NAUKA – NIE UROJENIA” jako główny partner wydarzenia.

Z siostrzaną Fundacją Wolność od Religii i jej prezeską Dorotą Wójcik współpracujemy od lat i wielokrotnie mogliśmy liczyć na jej wsparcie. To najlepiej rozpoznawalna polska organizacja działająca na rzecz wolności światopoglądowej.

Działająca od ponad 10 lat Fundacja Wolność od Religii została powołana z chęci podejmowania działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa, a także zapobiegania praktykom dyskryminacyjnym wobec mniejszości bezwyznaniowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Fundacji w obszarze promowania świeckiej edukacji oraz działania interwencyjne podejmowane w związku z dyskryminacją uczniów bezwyznaniowych w polskiej szkole publicznej.

Cieszymy się bardzo i witamy serdecznie na pokładzie!

https://www.facebook.com/events/389592166498235?ref=newsfeed