Nina Sankari wiceprezeską Atheist Alliance International

Uwaga! Informacja zaktualizowana
„Informujemy, że Nina Sankari, wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego, zrezygnowała z funkcji wiceprezeski Atheist Alliance International, podobnie, jak nowo wybrany prezes prof. David Orenstein. Powodem rezygnacji było powzięcie wiedzy na temat poważnych problemów wewnętrznych w AAI”.

22 maja bieżącego roku na walnym zgromadzeniu członków Atheist Alliance International, Nina Sankari (wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego) została wybrana na członkinię zarządu AAI. a następnie podczas pierwszego posiedzenia nowy zarząd powierzył jej funkcję wiceprezeski.

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, która jest jednym z członków AAI traktuje ten wybór jako dowód uznania dla Niny Sankari za jej dotychczasową pracę i osiągnięcia na polu integracji ruchów ateistycznychi pokrewnych jak również za jej wkład w rozwój myśli epoki Nowego Ateizmu i kształtowanie pojęć z z nim związanych.

Wielkie gratulacje Nino!

Atheist Alliance International (skr. AAI) jest stowarzyszeniem organizacji ateistycznych z całego świa­ta Zostało założone w 1991 roku w celu „tworzenia i wspierania demokratyc­znych, ateistycznych społeczności” i współpracy z podobnymi grupami w celu promocji racjonalizmu przy pomocy edukacji. Wizja AAI to świecki świat, w którym na politykę publiczną, badania naukowe i edukację nie mają wpływu przekonania religijne, ale opierają się one na zdrowym rozumowaniu, racjonalności i dowodach, a osoby pozbawione przekonań religijnych cieszą się wolnością słowa, wolnością zrzeszania się i uczestniczenia w życie publicznym.

Misją AAI jest pomoc dla organizacji ateistycznych i wolnomyślicielskich na całym świecie poprzez wspieranie ich w lokalnych kampaniach, pomocowych, świeckich projektach edukacyjnych, coachingu i promowaniu interakcji między tymi grupami.

AAI organizuje coroczne konwenty, wydaje czasopismo Secular Nation i zarządza The Freethought Directory, katalogiem informacji o organizacjach tego typu na całym świecie.

Od 2003 roku podczas corocznego konwentu przyznawana jest Nagroda Richarda Dawkinsa.

Nagroda Richarda Dawkinsa jest przyznawana corocznie by uhonorować osobę, która w wyróżniający się sposób przyczyniła się do popularyzacji nieteistycznej postawy życiowej, która aktywnością pisarską, medialną, filmową i/lub sceniczną promuje wiedzę naukową, która pracą lub przykładem uczy akceptacji nieteistycznej filozofii i której publiczny wizerunek odzwierciedla bezkompromisową nieteistyczną postawę życiową Dr. Richarda Dawkinsa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz