Nasz projekt „Warszawa wolna od nienawiści”

Śpieszymy donieść, że nasz projekt dostał grant miasta Warszawy! Będziemy mogli zakupić dla Fundacji potrzebny sprzęt, w tym komputer, laptop, rzutnik, ekran. Wydatki są realizowane w ramach Projektu „Wyposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” realizowanego przez fundację RUBIN, finansowanego przez m.st. Warszawa.

Zakupiony sprzęt już dotarł!

Już dotarł sprzęt zakupiony przez Fundację w ramach grantu na nasz projekt „Warszawa wolna od nienawiści”- zakup sprzętu do komunikacji i promocji”. Jest on realizowany w ramach projektu „Wyposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” finansowanego przez fundację RUBIN ze środków m.st. Warszawy.

FOTKI ZAKUPIONEGO SPRZĘTU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz