Jak wyjść z Kościoła – instrukcja

/Chociaż w Internecie pojawiło się mnóstwo informacji w sprawie APOSTAZJI, nadal otrzymujemy pytania i wątpliwości dotyczące występowania z Kościoła. Dlatego pozwalamy sobie przypomnieć ulotkę Fundacji z instrukcją występowania z Kościoła, którą dystrybuowaliśmy od 2018 r. na różnych wydarzeniach, w tym Pol’and’Rocku, naszych Zlotach Ateistycznych, Manifach, Paradach Równości itd. Ostatnie doświadczenia, opisane na naszej stronie w artykule „Apostazja w kajdankach – Epilog”, potwierdzają, że nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu poświadczającego miejsce zamieszkania.
Wprawdzie nie podoba się nam, że niewierzący obywatele zostali pozbawieni przez własne państwo ochrony swoich danych osobowych na mocy prawa powszechnego i zmuszeni do występowania z Kościoła na drodze prawa kanonicznego, to uważamy, że skorzystanie z procedury apostazji zgodnie z Dekretem Ogólnym KEP ma sens, ponieważ pozwala zerwać z fikcją nierozerwalności polskości od katolicyzmu./

JAK WYJŚĆ Z KOŚCIOŁA

Co jest potrzebne:

 • Osobista wizyta w kancelarii parafii (najlepiej umówić się)
 • Musisz być osobą pełnoletnią i złożyć pisemne oświadczenie woli osobiście
 • Trzy kopie deklaracji wystąpienia
 • Świadectwo chrztu + kopia
 • Dowód osobisty (wyłącznie do okazania)

Jak:

 • W Parafii chrztu uzyskujesz świadectwo chrztu. Aby je uzyskać, należy udać się do parafii, w której zostało się ochrzczonym i poprosić o taki dokument. Jeśli parafia znajduje się daleko od obecnego miejsca zamieszkania, można telefonicznie poprosić o przesłanie kopii pocztą.
 • Idziesz do parafii zamieszkania (nawet tymczasowego, nie musisz mieć żadnego dowodu zamieszkania, twoje oświadczenie wystarczy).
 • Proboszcz weryfikuje twoją tożsamość. (Proboszcz ma obowiązek spróbować odwieść cię od twojej decyzji. Nie daj się).
 • W obecności proboszcza podpisujesz trzy egzemplarze aktu wystąpienia. Jedna kopia jest dla ciebie, jedna dla proboszcza i jedna dla kurii.
 • Proboszcz wysyła akt wystąpienia do kurii. Kuria poleca parafii chrztu dokonać wpisu o wystąpieniu w Księdze Chrztu.
 • Ponownie uzyskujesz w parafii chrztu świadectwo chrztu – tym razem z dopiskiem o dokonanym wystąpieniu z Kościoła. To świadectwo jest potwierdzeniem dokonania wystąpienia.

Uwaga:

Zgodnie z procedurą wystąpienia z Kościoła dokonuje się w parafii zamieszkania. Jeśli parafia, w której dokonano odstępstwa, jest jednocześnie parafią chrztu, procedura trwa krócej, niż gdy są to dwie różne parafie należące do dwóch różnych kurii. W tym drugim wypadku nasze oświadczenie woli musi przejść przez dwie kurie i dwie parafie, czyli należy uzbroić się w cierpliwość. Aby uzyskać potwierdzenie wystąpienia z Kościoła na piśmie, można co jakiś czas dowiadywać w parafii chrztu, czy w naszej Księdze Chrztu naniesiono już odpowiednią adnotację. Gdy uzyskamy odpowiedź twierdzącą, należy poprosić o wypis z naszej Księgi Chrztu.

WZÓR OŚWIADCZENIA WOLI O WYSTĄPIENIU Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Miejscowość, dnia ……

OŚWIADCZENIE

Poświadczam przez ten dokument swoje wystąpienie ze wspólnoty wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Powodem, dla którego opuszczam Kościół jest fakt, iż jestem osobą niewierzącą.

W celach proceduralnych podaję poniższe dane:

– Miejsce i data urodzenia: ……

– Adres zamieszkania (aktualny): ……

– Ojciec: _……

– Matka: ……

– Miejsce i data chrztu: ……

– Księga chrztów: ……

Ja niżej podpisany(a), występuję z Kościoła w pełni świadomie i dobrowolnie. Oświadczam jednocześnie, iż jestem w pełni świadomy(a) konsekwencji dokonania tego aktu, zarówno cywilno-prawnych, jak i kanonicznych. Do niniejszego pisma załączam wypis z Księgi Chrztu.
Wnoszę o dokonanie stosownych adnotacji i sprostowań w Księdze Chrztu zgodnie z art. 12 i art. 13 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r. Jednocześnie zgodnie z Art. 7 p.1. ww. Dekretu oświadczam, że nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w innym celu, niż odnotowanie mojego statusu apostaty (apostatki) i jego konsekwencjami.
Uprzejmie proszę o informację o przekazaniu niniejszego oświadczenia woli do parafii chrztu.

(Imię i nazwisko)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz