NINA SANKARI: IDZIE POLITYCZNA WIOSNA!

Kilka godzin temu zakończyła się konwencja założycielska partii Roberta Biedronia. Tysiące uczestników (wg organizatorów 10 tys.) wypełniło po brzegi trybuny i dużą część płyty. Witany owacjami publiczności założyciel nowej partii skrytykował wojnę polsko-polską i określił klimat ostatnich lat w Polsce jako zimę skuwającą lodem polską rzeczywistość. Zapowiedział jej koniec i nadejście Wiosny – taką niezwykłą nazwę nosi partia, której inauguracja miała miejsce na konwencji.

Większość uczestników bardzo pozytywnie zareagowała na tę propozycję. Ogólnie atmosfera w czasie spotkania była entuzjastyczna, a jego oprawa w stylu amerykańskim – pełna rozmachu, ale bez patosu i zbędnego zadęcia.

Na konwencji Robert Biedroń przedstawił program partii, jej najbliższe plany, a także zestaw działań legislacyjnych, których realizację partia zamierza podjąć. W sferze ekonomiczno-społecznej jest to program centrolewicowy, oparty na progresywnych wartościach i działaniach, które mają pomóc Polsce iść do przodu. Są w tym programie m. in. takie postulaty, jak zagwarantowanie dostępu do lekarza-specjalisty w terminie 30 dni, bezpłatny transport, kultura oraz dostęp do Internetu w całej Polsce, a także zapewnienie publicznego transportu do każdej gminy; podniesienie minimalnej emerytury do 1600 zł i minimalnej pensji do 2700 zł.

Jedną z podstawowych wartości (obok wolności, jawności, zaufania, solidarności i współpracy), na których opiera się program Biedronia, jest równość.

Dotyczy to w szczególności równego traktowania kobiet czy mniejszości, ale także np. traktowania Kościoła na takich samych zasadach, co inne podmioty gospodarcze. W tej dziedzinie postulaty Wiosny są odważne i najdalej idące, jeśli wziąć pod uwagę programy polskich partii politycznych. Kobiety mają mieć zagwarantowane prawo do aborcji na żądanie do 12 tygodnia, do znieczulenia przy porodzie i do wysokich standardów opieki okołoporodowej, a także dostęp do nowoczesnej antykoncepcji awaryjnej. Jeśli chodzi o prawa osób LGBT+, to Robert Biedroń chce wprowadzenia do polskiego prawa instytucji partnerstwa oraz małżeństwa dla wszystkich.

Najbardziej radykalne i wyróżniające się pod tym względem na tle innych partii są postulaty w zakresie rozdziału Kościoła od państwa i świeckości państwa. Są to jednocześnie te postulaty, które spotkały się z najgłośniejszym aplauzem uczestników konwencji, przeradzając się w długie owacje.
Robert Biedroń zapowiedział renegocjację Konkordatu, likwidację wszelkich przywilejów finansowych Kościoła (największego posiadacza ziemskiego w Polsce), likwidację Funduszu Kościelnego, włączenie księży do powszechnego systemu emerytalnego i opodatkowanie dochodów duchownych. Biedroń zapowiada wycofanie religii ze szkół i przekazanie zaoszczędzonych pieniędzy na edukację i ochronę zdrowia. Jeśli chodzi o edukację, to ma ona być oparta na wiedzy naukowej i zawierać edukację seksualną oraz antyprzemocową.

Nie sposób w tej krótkiej informacji omówić całego programu partii „Wiosna”, ale należy przyznać, że jest on wewnętrznie spójny i -jak na Polskę – bardzo odważny. Żadna partia w okresie potransformacyjnym nie zbliżyła się nawet w swoich postulatach do żądania renegocjacji Konkordatu, którego wprowadzenie w życie (z naruszeniem prawa) doprowadziło do obecnej niezdrowej sytuacji sojuszu tronu i ołtarza.

Ostatnie miesiące przyniosły widoczne zmiany w postrzeganiu Kościoła przez polskie społeczeństwo. Skandale pedofilskie i afery finansowe nadwątliły zaufanie wiernych do hierarchii kościelnej. Wybuch otwartej krytyki Kościoła w mediach, teatrze, filmie, do niedawna praktycznie niemożliwej, świadczy o zmianie nastrojów społecznych w stosunku do Kościoła. Nowo powstała partia ze swoim programem ma szansę dokonać skutecznego wyłomu w zacementowanej relacji Państwo – Kościół i doprowadzić do wprowadzenia zdrowego modelu tych stosunków.

Gratulujemy Robertowi Biedroniowi wielkiego sukcesu, jakim okazała się dotychczasowa realizacja jego projektu o ogromnym politycznym znaczeniu dla Polski i życzymy sukcesów jego partii w budowaniu siły zdolnej do przekształcania Polski w nowoczesne, sprawiedliwe i życzliwe dla wszystkich swoich obywateli i obywatelek państwo.

Dziękujemy, Robercie, że chcesz zmieniać oblicze polskiej ziemi zgodnie z aspiracjami żyjących na niej ludzi.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz