Obywatelski Ruch Antydyskryminacyjny (ORA)

Pixabay

W Polsce chronione są uczucia religijne. Art. 196 Kodeksu karnego skutecznie je chroni, choć to nie uczucia się obrażają, a osoby , konkretnie katolicy. Są jednak duże grupy ludzi, których można w Polsce obrażać zupełnie bezkarnie, bo ten sam Kodeks karny nie chroni np. osób LGBT+, czy ateistów (lista jest dłuższa) nie tylko przed obraźliwym traktowaniem, lecz także przed jawną dyskryminacją. Szczególnie okrutne i niegodne wydaje się nam stygmatyzowanie z motywacji religijnej tzw. „dzieci z próbówki” (z zapłodnienia metodą in vitro).
W czasie VII Zlotu Ateistów w Soczewce Małgorzata Diana Marenin, działaczka społeczna, prezeska Stowarzyszenia „Stop Stereotypom” i aktywistka „Feministycznej Inicjatywy” przedstawiła projekt kampanii społecznej Obywatelskiego Ruchu Antydyskryminacyjnego. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego popiera przedstawioną poniżej inicjatywę i apeluje do organizacji, grup nieformalnych i jednostek o jej poparcie, które prosimy przesyłać na adres:
biuro@lyszczynski.com.pl

————————————

Kampania społeczna

Z inicjatywy prezeski Stowarzyszenia Stop Stereotypom, Małgorzaty Diany Marenin, w dniu 29 kwietnia 2018 roku w Soczewce koło Płocka, podczas VII Zlotu Ateistów,  organizowanego przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego, zainaugurowano kampanię społeczną Obywatelskiego Ruchu Antydyskryminacyjnego – ORA, mającego na celu:

  • wprowadzenie do debaty społecznej, publicznej i politycznej pojęcia
    „dyskryminacja ze względu na pochodzenie biologiczne” (metoda in vitro),
  • angażowanie organizacji formalnych i nieformalnych, działających w duchu praw człowieka, w celu promowania potrzeby wprowadzenia zmian w sferze świadomości i prawa w zakresie działań antydyskryminacyjnych,
  • nowelizację kodeksu karnego w celu rozszerzenia ochrony ofiar dyskryminacji (ze względu na orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wyznawany światopogląd, pochodzenie biologiczne, niepełnosprawność, wiek).

Jako pierwsze kampanię wsparły organizacje: Fundacja im. Kazimierza
Łyszczyńskiego, Społeczeństwo Fair, Trans-Fuzja oraz osoby publiczne -posłanka Anna Grodzka, Lalka Podobińska, Nina Sankari, Marek Łukaszewicz.

Niniejszym uczestnicy VII Zlotu Ateistów w Soczewce wyrażają poparcie dla powstania Obywatelskiego Ruchu Antydyskryminacyjnego oraz deklarują, iż będą podejmować działania służące jego rozwojowi.

Soczewka 30.04.2018r

Proponowanymi formami działania na rzecz kampanii ORA, dla osób i organizacji pragnących się włączyć w jej przebieg, są między innymi:
-warsztaty i spotkania tematyczne,
-rozmowy w mniejszym lub większym gronie o założeniach kampanii,
-tworzenie wpisów w portalach społecznościowych oraz ich udostępnianie,
-sygnalizowanie w przestrzeni politycznej, społecznej,medialnej potrzeby nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw dyskryminacyjnych,
-wyszukiwanie i zgłaszanie do komitetu sterującego sytuacji, w których łamane są prawa do godnego życia przedstawicieli dyskryminowanych środowisk,
-rozpowszechnianie materiałów dotyczących kampanii ORA,
-wsparcie finansowe i logistyczne akcji.

O chęci wsparcia kampanii oraz włączenia się w nią prosimy informować wysyłając maila na adres: stop.stereotypom@gmail.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz