ATEIZM NIE WYKLUCZA – nasz panel 9.06. w ramach „Tygodnia Równości”

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zaprasza serdecznie w dniu 9 czerwca 2018 r. na godzinę 12.00 do „PaństwaMiasta”na panel dyskusyjny z cyklu „Ateizm nie wyklucza”.  Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzenie to odbędzie się w ramach „Tygodnia Równości”, bezpośrednio przed Paradą Równości, na którą wyruszymy wraz z publicznością.

Chcemy przedstawić emancypacyjną rolę wolności od religii w obszarze praw człowieka, w tym seksualnych i reprodukcyjnych praw człowieka. Ateiści różnej orientacji i tożsamości seksualnej zabiorą głos w panelu na rzecz równych praw obywatelskich dla wszystkich, w tym prawa do związków partnerskich, małżeństwa i adopcji. Jednocześnie środowisko ateistyczne skupione wokół Fundacji dąży do pozyskania solidarnego wsparcia ze strony środowisk LGBT+  w walce o przestrzeganie w Polsce takich praw i wolności jak wolność sumienia, słowa, wyrazu artystycznego, mediów, nauki i sztuki, naruszanych w Polsce także z motywacji religijnej.

Jednym z tematów panelu będzie kwestia dyskryminacji osób nieheteronormatywnych w polskim prawie. Małgorzata Marenin przedstawi inicjatywę Obywatelskiego Ruchu Antydyskryminacyjnego (ORA) na rzecz rozszerzenia ochrony ofiar dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wyznawany światopogląd, pochodzenie biologiczne, niepełnosprawność i wiek w polskim prawie karnym.

Wśród panelistów Anna Grodzka, Anna Zawadzka, Małgorzata Marenin, prof. Jacek Kochanowski. Moderuje Nina Sankari.

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Film wideo z wydarzenia będzie dostępny na stronie Fundacji,  oraz na kanale YouTube Fundacji.

Poczęstunek, wstęp wolny.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz