Pikieta poparcia dla delegalizacji ONR zorganizowana przez Stowarzyszenie Demokratyczna RP

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego wzięła wczoraj udział w pikiecie poparcia dla delegalizacji ONR zorganizowanej przez Stowarzyszenie Demokratyczna RP. Uczestniczyli w niej także m.in. członkowie stowarzyszenia Obywatele RP, Obywatele Solidarnie w Akcji, Komitetu „Ratujmy Kobiety” 2017, Inicjatywy Polskiej.

Pikieta nawiązywała do inicjatywy Jolanty Urbańskiej, liderki Demokratycznej RP i radnej Częstochowy i, która 4 maja b.r. wszczęła procedurę delegalizacyjną Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. W wyniku interpelacji złożonej u prezydenta Częstochowy, sprawa jest obecnie rozpatrywana przez miejscową prokuraturę. Zbierane są  dowody na nielegalność działań ONR i szerzone przez tę organizację: mowę nienawiści oraz praktyki przemocowe m.in. na tle narodowościowym, wyraźnie zakazane w Konstytucji RP i kodeksie karnym.

Jolanta Urbańska – Stanowczo domagamy się delegalizacji organizacji Obóz Narodowo-Radykalny. Naszym głównym celem działania jest walka o demokrację w Polsce. Piętnujemy łamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która dla Polaków jest spoiwem dającym nam poczucie bezpieczeństwa. Mamy dowody karygodnego łamania artykułu 13 Konstytucji RP o nienawiści rasowej i narodowościowej. My, członkowie Demokratycznej RP, obserwujemy, monitorujemy, komentujemy, nagłaśniamy faszystowskie zachowania ONR występującego pod zasłoną nacjonalizmu.

– ONR realnie zagraża porządkowi konstytucyjnemu w Polsce. Realnie zagraża wartościom, wokół których zorganizowane jest otwarte, obywatelskie, pluralistyczne i wolne społeczeństwo. Dlatego protest przeciw działalności ONR postrzegać należy jako obronę podstawowych wartości demokratycznych, których źródłem jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka – podkreślał Adam Kasperkiewicz ze stowarzyszenia Demokratyczna RP. – Obóz Narodowo-Radykalny cofa Polskę do tych ponurych lat, kiedy szalały rasizm i nacjonalizm, kiedy rządziła jedna partia za pomocą policyjnej pałki”.

Podczas pikiety można było podpisać petycję poparcia dla działań DRP w sprawie delegalizacji ONR, która następnie będzie złożona w prokuraturze, jako wyraz społecznej presji na skuteczne rozprawienie się z chorobą nacjonalizmu. Państwo i jego służby mają obowiązek stać na straży naszej wolności od nienawiści, wykluczenia i pogardy, gwarantowanej polskim prawem.

Marek Łukaszewicz, Warszawa.08.07.2017

W imieniu naszej Fundacji przemawiała Justyna Grabowska. Oddzielna relacja z tego wystąpienia wkrótce.

Poniżej nasza Fotorelacja z pikiety.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz