Panel dyskusyjny „Ateizm nie wyklucza” – fotorelacja

Panel dyskusyjny „Ateizm nie wyklucza”, w ramach Festiwalu Równości, 3.06.2017 [fot. Marek Łukaszewicz]

W ramach Festiwalu Równości towarzyszącemu Paradzie Równości Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zorganizowała panel dyskusyjny „Ateizm nie wyklucza”, który miał na celu pokazanie religijnej motywacji dyskryminacji i wykluczania osób nieheteronormatywnych oraz emancypacyjnej roli wolności od religii w obszarze praw człowieka, w tym seksualnych praw człowieka.

Ateiści wspierający od lat walkę przeciwko dyskryminacji środowisk LGBTQ, zabrali głos w panelu na rzecz równych praw obywatelskich niezależnie od orientacji seksualnej, w tym prawa do związków partnerskich, małżeństwa i adopcji. Jednocześnie środowisko ateistyczne dąży do pozyskania solidarnego wsparcia ze strony środowisk LGBTQ w walce o przestrzeganie w Polsce takich praw i wolności jak wolność sumienia, słowa, wyrazu artystycznego, mediów, nauki i sztuki, naruszanych w Polsce także z motywacji religijnej. Wśród zaproszonych panelistów wystąpiła Anna Grodzka, Anna Zawadzka, Małgorzata Marenin, Marek Krak i Andrzej Ballaun. Panel został nagrany, a film wideo będzie dostępny na stronie Fundacji oraz na kanale YouTube Fundacji.

Panel moderowała Nina Sankari

Nina Sankari
Anna Zawadzka, Anna Grodzka i Małgorzata Marenin
Małgorzata Marenin
Andrzej Ballaun, Marek Krak i Nina sankari
Anna Zawadzka, Anna Grodzka, Małgorzata Marenin, Andrzej Ballaun, Marek Krak i Nina Sankari
Justyna Grabowska

2 Komentarze

Dodaj komentarz