Relacja z debaty pt. „Ile religii w polityce? Stan obecny a społeczne oczekiwania”

16.05.2016 r. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego uczestniczyła w debacie pt. „Ile religii w polityce? Stan obecny a społeczne oczekiwania” zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Spraw Publicznych i Pew Research Center.

Alan Cooperman

Debata została poprzedzona prezentacją raportu „Religijność i przynależność narodowa” na podstawie  badań przeprowadzonych przez Pew Research Center. Jego dyrektor Alan Cooperman przedstawił Centrum jako bezstronną instytucję, która informuje opinię publiczną o problemach, poglądach i tendencjach kształtujących Amerykę i cały świat. Zaprezentował Centrum jako instytucję apolityczną, FactTank, prowadzący badania opinii publicznej i badania demograficzne, analizy treści i badania społeczne na podstawie danych. Ośrodek zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką i sprawowaniem władzy w USA, dziennikarstwem i mediami, Internetem, nauką i technologiami, religią i życiem publicznym, trendami związanymi z ludnością pochodzenia latynoskiego i hiszpańskiego, globalną sytuacją i trendami, a także tendencjami społecznymi i demograficznymi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie raporty Centrum są dostępne na stronie www.pewresearch.org .

Alan Cooperman

Pan A. Cooperman przedstawił zestaw danych nt. religii, polityki i postaw społecznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem związków między religią a tożsamością narodową. Dane z Polski były prezentowane na bogatym tle statystyk z innych krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej.  W wielu krajach regionu religia i tożsamość narodowa są bardzo ściśle ze sobą powiązane. W Polsce (podobnie, jak w Rosji) dla większości bycie katolikiem (czy prawosławnym) jest istotne dla bycia „prawdziwym” Polakiem (czy Rosjaninem) i poczucia wyższości własnej kultury. Dla wielu religia jest elementem przynależności nawet jeśli nie są zbytnio religijni, np. mediana uczestnictwa w prawosławnych praktykach religijnych wynosi tylko 10%. Jednak masywny powrót religii na tereny zdominowane po drugiej wojnie światowej przez ateistyczne reżimy jest uderzający. Co ciekawe, inaczej wygląda dynamika religijności w krajach prawosławnych, gdzie religijność rośnie, a inaczej w katolickich, gdzie widać jej wyraźny spadek. Interesujące wnioski wypływają z odpowiedzi ankietowanych nt. roli religii w polityce, np. w Polsce przy najwyższym w Europie udziale wiernych w cotygodniowej mszy, najwyższy procent ankietowanych uważa, że udział religii w polityce powinien być niższy, podczas gdy w Rosji jest na odwrót. Jak wynika z danych Pew Research Center stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie aborcji jest czynnikiem silnie polaryzującym polskie społeczeństwo.

Neha Saghal

Pracownica Centrum Neha Sahgal kontynuowała prezentację pokazując szczegółowo zależności pomiędzy religią a stosunkiem do wielu aspektów życia społecznego, np. poglądami na aborcję czy homoseksualizm.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja z udziałem prof. Mirosławy Grabowskiej z Centrum Badania Opinii Społecznej, dr. Jacka Kucharczyka z Instytutu Spraw Publicznych, Mateusza Lufta, z Radia TOK FM, Ks. Kazimierza Sowy i  Agaty Szcześniak z OKO.press .  Odpowiadali oni na pytania związane z rolą Kościoła Katolickiego w życiu Polaków, w tym:  Czy Kościół katolicki jest w Polsce instytucją szczególną i dlatego powinien odgrywać znaczącą rolę w polskim życiu publicznym? Czy wartości katolickie mają wpływ na przekonania Polaków? Czy wysoki odsetek wierzących usprawiedliwia ingerencję hierarchów kościelnych w życie społeczne i polityczne? W dyskusji ścierały się postawy przychylne dla roli Kościoła Katolickiego ze zdecydowanie krytycznymi i odrzucającymi ingerencję Kościoła Katolickiego w życie publiczne i polityczne kraju.

Agata Diduszko-Zyglewska

Następnie miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi z udziałem sali. Uczestnicy prezentowali różne postawy, od krytycznej wobec miejsca religii i Kościoła w życiu kraju (Agata Diduszko-Zyglewska, Nina Sankari) po pełną aprobatę „gigantycznej” roli Kościoła w związku z reprezentacją światopoglądu większości Polaków.

Nina Sankari

 

Nina Sankari poprosiła Dyrektora Pew Research Center o wyjaśnienie istoty bezstronności placówki w związku z jej finansowaniem przez Fundację Templetona, znaną z promowania religii i wartości religijnych, np. ochrony życia od poczęcia oraz prób promowania religii w kontekście naukowym. Dyrektor Alan Cooperman zapewnił, że Sponsor nie wpływa na kierunek działalności Ośrodka.

Nina Sankari

 

Kliknij aby powiększyć

1 Komentarz

Dodaj komentarz