Dni Ateizmu 2017 „O prawo do wyboru”

„Prawo do wyboru” kojarzy się najczęściej z prawem  kobiet do decydowania o swoim ciele i swoim losie, któremu poświęcamy oddzielny panel. Jest to jednak nieodłączna część walki całej ludzkości o emancypację.

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zaprasza serdecznie na wydarzenia w ramach DNI ATEIZMU 2017, które będą się odbywać pod tym hasłem.

Krótka historia Dni Ateizmu

Dni Ateizmu odbędą się w Warszawie już po raz czwarty. Ich pierwsza edycja w 2014 r. wzbudziła tak duże zainteresowanie, że Klub Księgarza nie zdołał pomieścić wszystkich chętnych do uczestnictwa w zorganizowanych tam panelach. Być może frekwencji pomogła oburzona tym pomysłem pani poseł Pawłowicz, która na łamach gazet deportowała ateistów na Białoruś. W wydarzeniu wzięli udział goście zagraniczni, w tym znany hinduski racjonalista Sanal Edamaruku, który musiał szukać schronienia w Europie po tym, jak zdemaskował fałszywy cud w kościele w Bombaju oraz Maryam Namazie, wybitna irańska ateistka i feministka, żyjąca na wygnaniu w Wielkiej Brytanii, współzałożycielka sieci Ex-Muslims na świecie. Po inscenizacji na Rynku Starego Miasta okrutnej kaźni Kazimierza Łyszczyńskiego, autora traktatu „De non existentia Dei” i patrona polskich  ateistów, wygłosiła ona płomienną mowę o tzw. apostatach i bluźniercach w Iranie oraz innych krajach muzułmańskich, którzy po dziś dzień płacą torturami i śmiercią za ateizm. W rolę Łyszczyńskiego wcielił się wówczas prof. Jan Hartman. Rok później, w 2015 r. Łyszczyński był kobietą – jego rolę odegrała nauczycielka matematyki z Krapkowic Grażyna Juszczyk – „ta, która zdjęła krzyż”, za co spotkały ją szykany w szkole. Najważniejsze panele konferencyjne odbyły się na zaproszenie wicemarszałkini Wandy Nowickiej w Sejmie RP, gdzie w Sali Kolumnowej zebrało się ponad dwieście osób, a wśród prelegentów byli wybitni ateiści z kilku kontynentów. W 2016 r. Marsz Ateistów był jeszcze liczniejszy, a w programie Dni Ateistów było już kilkanaście różnych wydarzeń. Z każdym rokiem oferta ateistycznych wydarzeń prezentowanych podczas Dni Ateizmu się poszerza, odpowiadając na zwiększające się zapotrzebowanie społeczne.

Cele Dni Ateizmu

W Polsce – kraju, który w ostatnim ćwierćwieczu zamienił państwowy ateizm na państwo wyznaniowe, postępująca klerykalizacja prawa i wszystkich dziedzin życia (politycznego, społecznego, a nawet ekonomicznego) – wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na antyklerykalizm, ale także na ateizm. Coraz większa liczba ujawnianych skandali finansowych i obyczajowych, w które zamieszani są ludzie Kościoła, a także coraz silniejszy dyktat polityczny hierarchów, ograniczający podstawowe prawa przedstawicieli różnych grup społecznych (kobiet, LGBTQ, ateistów, innowierców itd.), powoduje odpływ wiernych z Kościoła i wzrost liczby osób deklarujących się jako niewierzący, ateiści czy agnostycy. Dni Ateizmu mają służyć wychodzeniu ateistów z szafy, integrowaniu się i wzmacnianiu społeczności ateistów, przeciwstawianiu się dyskryminacji ze względu na światopogląd i działaniu na rzecz zniesienia prawa niezgodnego ze standardami wolności słowa i sumienia (np. art. 196 KK).

W obecnym kontekście politycznym budowy przez obóz rządzący autorytarnego państwa opartego na katolicko-narodowej ideologii domaganie się rozdziału Kościoła od państwa jest już nie tylko postulatem światopoglądowym, ale warunkiem zatrzymania procesu demontażu demokracji w Polsce.

Jednym z celów Dni Ateizmu jest także obalanie stereotypu, zgodnie z którym dobry Polak=dobry katolik, a ateista=komunista i zdrajca narodu. Pokazujemy, że ateizm nie został przyniesiony do Polski na bagnetach Armii Czerwonej, lecz ma w Polsce kilkusetletnie tradycje. Przypadki „niewiary” na ziemiach polskich znane były już w XVI w. Na przykład, Kacper Bekiesz, hetman i przyjaciel Stefana Batorego oraz Jana Zamoyskiego oficjalnie był arianinem, a nieoficjalnie – człowiekiem niewierzącym. Za życia mawiał  „O niebo nie stoję, piekła się nie boję”, a na nagrobku kazał sobie wyryć epitafium negujące istnienie nieśmiertelnej duszy, życia pozagrobowego i samego boga. Polska myśl okresu Renesansu i Oświecenia wydała myślicieli, a nawet kierunki myśli, które przyczyniły się do rozwoju ateizmu (Bracia Polscy, późniejsi unitarianie). Kazimierz Łyszczyński, autor traktatu „De non existentia Dei” („O niestnieniu Boga”) był pod tym względem postacią wyjątkową nie tylko na skalę Polski, ale i Europy Jego słowa do dziś brzmią bardzo współcześnie:

Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. […] Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. […] Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. 

Pamiętamy także wielkie nazwiska polskich intelektualistów okresu międzywojennego: Tadeusza Kotarbińskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Gabriela Narutowicza, Witolda Gombrowicza i wielu innych. Nie zapominamy i o późniejszych: Stanisławie Lemie, Zbigniewie Relidze, Wisławie Szymborskiej.

Jednocześnie uważamy, że Dni Ateizmu powinny być międzynarodowym świętem ateistów, ich solidarności i współpracy. Z jednej strony, w niektórych krajach muzułmańskich ateiści są w XXI wieku skazywani na okrutną śmierć (podobnie, jak homoseksualiści czy „cudzołożnice”). Z drugiej – są także demokratyczne kraje (np. Dania), w których powraca przestępstwo bluźnierstwa. Tylko wspólne działania przeciwko prześladowaniom ateistów i narzucaniu religijnie motywowanego prawa oraz tradycji religijnych mogą pomóc przeciwstawiać się tym destrukcyjnym praktykom.

Dni Ateizmu 2017 – „O prawo do wyboru”

W sytuacji, gdy po trzystu latach od okrutnej kaźni ateisty Kazimierza Łyszczyńskiego do Polski powraca Inkwizycja z żądaniem odebrania kobietom prawa do samostanowienia, homoseksualistom pełni człowieczeństwa, a ateistom prawa do obywatelstwa, wszyscy zwolennicy demokracji powinni wystąpić przeciwko odbieraniu obywatelkom i obywatelom ich praw i wolności pod dyktando religii.

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego przygotowała bogaty program, w którym głównymi tematami dyskusji, wystąpień i filmów będą wolność sumienia, wolność decydowania o swoim życiu i swojej śmierci bez religijnych nakazów i zakazów. Wezmą w nich udział wybitni przedstawiciele świata nauki, sztuki i mediów oraz działacze i działaczki społeczne z kraju i zza granicy: Monika Płatek, Paweł Golik, Wanda Nowicka, Ewa Skibińska, Anna Grodzka, Adam Cioch, Wojciech Maziarski, Piotr Szumlewicz, Łukasz Piotrowicz, Marcin Celiński, Anna Dryjańska, Grażyna Juszczyk, Marta Lempart, Bożena Przyłuska, Izabela Jaszczurowska, Marcin Łysuniec, Nina Sankari, Marek Łukaszewicz, Justyna Grabowska. Wystąpią zagraniczne sławy (zapewniamy tłumaczenie): Maryam Namazie  (Iran/Wielka Brytania), Michael Nugent i Jane Donnelli (Irlandia), Jean-Marc Schiappa , Philippe et Christine Besson, Jean-Luc Romero, Carine Delahaie (Francja), Gauthier Ngumbu (Francja/Kongo), David Rand (Kanada), Lone Milkær (Dania), Katarzyna Żmijska (Włochy). Wspólnie będziemy stawiać czoła narzucaniu religijnej indoktrynacji z jej ignorancją, obskurantyzmem, fanatyzmem, nienawiścią religijną i religijnymi wojnami.

Otwarcie wydarzenia Dni Ateizmu 2017 – „O prawo do wyboru” będzie miało miejsce w piątek 31 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Rudniewa (p. IV) o godz. 18.00; tam też odbędą się wszystkie piątkowe i sobotnie panele. W sobotę o godz. 10.00 po projekcji belgijskiego filmu „Żyć z eutanazją” odbędzie się dyskusja o prawie do godnej śmierci. O godz. 13.30 wyruszy spod Pomnika Kopernika Marsz Ateistów na Rynek Starego Miasta, gdzie odbędzie się historyczna rekonstrukcja stracenia Kazimierza Łyszczyńskiego. Po tej inscenizacji Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zaprasza ponownie do PKiN na panel o prawie kobiet i osób LGBTQ do decydowania o swoim życiu. W sobotni wieczór tradycyjnie odbędzie się Ateistyczny Bankiet – Gala Ateistów, na którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu na Tytuł Ateisty/Ateistki Roku 2017. W niedzielę 2 kwietnia ateiści będą dyskutować na tematy związane z ateizmem w panelach „My Ateiści” i „Dlaczego ateizm?” w PaństwieMieście, ul. Andersa 29. Gospodarze zapewniają poranną kawę i domowe ciasto.

Novum w tegorocznym programie stanowi spotkanie pt. „Kościół nieświęty”, które odbędzie się w przeddzień otwarcia „Dni Ateizmu” w czwartek 30 marca o godz. 18.00. w kawiarni Crux, ul. Hoża 51. Jest ono adresowane nie tylko do ateistów, ale także do osób wierzących, które sprzeciwiają się ingerencji Kościoła w politykę i są zwolennikami świeckości państwa. Organizatorzy zapraszają na poczęstunek z lampką wina.

Bardzo serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia i namawiamy do czynnego udziału w odzyskiwaniu przyczółków wolności od religii, bez której nie ma wolności tout court.

Nina Sankari

Szczegółowy program na stronie dniateizmu.pllyszczynski.com.pl

kontakt: biuro@lyszczynski.com.pl

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ dni ateizmu

 

1 Komentarz

Dodaj komentarz