Wystąpienie Alana Wysockiego na Proteście Studentów

Tekst wystąpienia wygłoszonego na Proteście Studentów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie 25 stycznia 2017 r.

Kochane i kochani, studentki i studenci!

Świeckie państwo, świecka szkoła, świeckie gimnazja, świeckie licea, świeckie uniwersytety, świeckie uczelnie, świeckie instytuty naukowe. W obronie tych postulatów tutaj demonstruję i w obronie tych postulatów dzisiaj przemawiam. Ważne jest, żeby moje słowa wybrzmiały głośno.

Dlaczego świeckość jest tak ważnym postulatem tej demonstracji? Otóż dlatego, że Kościół Rzymskokatolicki od ponad 20 lat wpaja i sieje, na lekcjach religii, w szkołach, na wykładach, na uczelniach, swoją niczym nie popartą propagandę. Mówił, że centymetrowy zarodek to w pełni wykształcone i czujące dziecko. Mówił i uczył nienawiści do mniejszości seksualnych, narodowych i etnicznych. Takie rzeczy wkłada się na lekcjach katechezy dzieciom, które są w trakcie kształtowania swojej wiedzy i w trakcie kształcenia siebie.

Czas powiedzieć temu dość, najwyższy czas się temu sprzeciwić i najwyższy czas powiedzieć to głośno.

Świecka szkoła, religia do kościoła. (Zebrani skandowali z mówcą)

Jednak takie sytuacje, niestety nie zdarzają się tylko na lekcjach religii. Są również nauczyciele i wykładowcy, którzy w trakcie nauczania, kierują się nie dobrze przygotowaną, merytoryczną podstawą programową, tylko swoją religią bądź przekonaniem. Z ust tych nauczycieli, którzy przekonania religijne stawiają ponad dobrze udowodnioną naukę, płynie dokładnie ta sama mowa nienawiści. Temu również najwyższy czas się sprzeciwić, Oczekujemy świeckości i areligijności państwa, szkół i innych podmiotów, o których wspominałem.

Świeckie państwo jest niezbędne do zapewnienia nam tych wszystkich postulatów, w obronie których strajkujemy. Świeckie państwo daję nam wolność do własnego światopoglądu, wyznania bądź jego braku. Świeckie państwo daję nam prawo do zdobywania wiedzy opartej na nauce, nie na religii.

Na zakończenie, przypomnę tylko, że kilkadziesiąt lat temu studenci i studentki też protestowali, ale zostali sami. I z tego powodu przegrali. Dlatego przypomnę, że tylko i wyłącznie wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele, i tylko i wyłącznie wspólnie jesteśmy w stanie zwyciężyć.

Alan Wysocki

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ działu ateosfera

1 Komentarz

Dodaj komentarz