List do MEN w sprawie marginalizacji nauczania o ewolucji

Fundacja wystosowała w ramach tzw. prekonsultacji społecznych pismo do p. Aliny Sarneckiej, Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej  w sprawie marginalizacji nauczania o ewolucji w projekcie podstawy programowej z biologii dla klas V-VIII szkoły podstawowej. Poniżej treść wysłanego listu.

Szanowna Pani Dyrektor,

Podzielając głębokie zaniepokojenie Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN w kwestii marginalizacji nauczania o ewolucji w projekcie podstawy programowej z biologii dla klas V-VIII szkoły podstawowej, zwracamy się do MEN o przywrócenie do niej wiedzy o ewolucji, która należy do kanonu wiedzy biologicznej.

Wycofanie z wymagań ogólnych zdania „[uczeń] wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej” powoduje wymazanie z podstawy programowej myślenia ewolucyjnego w całym cyklu nauczania biologii, a w szczególności  rozumienia na gruncie biologii ewolucyjnej pochodzenia organizmów żywych, w tym człowieka i mechanizmów, jakie doprowadziły do obecnej bioróżnorodności. Podobny efekt wywołuje wycofanie z podstawy programowej wymagania szczegółowego „[uczeń] przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu [tj. ewolucji]”.
W pełni zgadzamy się z opinią uczonych z Polskiej Akademii Nauk o tym, że „biologia nauczana bez ewolucji staje się zbiorem niepowiązanych ze sobą faktów do zapamiętania, ale nie do zrozumienia.”

Sprzeciwiamy się takim zmianom w programie nauczania biologii, mogą one bowiem torować w szkole drogę nienaukowym teoriom np. kreacjonizmowi czy tzw. inteligentnemu projektowi, wprowadzając do procesu kształcenia religijnie motywowane i sprzeczne z naukowa wiedzą instrumenty wyjaśniania otaczającego świata.

Liczymy na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przywróci do podstawy programowej zapisy gwarantujące nauczanie biologii w polskiej szkole zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami wiedzy opartej na nauce.

Z poważaniem,

Marek Łukaszewicz, prezes
Nina Sankari, wiceprezeska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz