Przemówienie Bożeny Przyłuskiej, przewodniczącej Episkopatu Polek oraz list Konferencji Episkopatu Polek w sprawie pełnej ochrony życia kobiet

Warszawa 24.10.2016

Dzień dobry państwu, niniejszym otwieram zgromadzenie. Nazywam się Bożena Przyłuska. Jestem Polką, Europejką, obywatelką i przepełnia mnie gniew! Okazuje się, że w moim państwie ponad konstytucją, rządem, parlamentem i sądami stoi w Polsce episkopat kościoła rzymskokatolickiego!

30 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało komunikat w sprawie pełnej ochrony życia człowieka, którego kluczowy fragment ma następujące brzmienie: „W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie”

3 miesiące później inicjatywa ustawodawcza Stop Aborcji odpowiadająca na to polityczne zamówienie została przedłożona w sejmie wraz z 450 tysiącami podpisów zebranych we współpracy z parafiami w całej Polsce.

Pamiętnego 3/10 ogólnopolski czarny protest powstrzymał szarżę katolickich fundamentalistów. Rządząca partia wystraszyła się kobiet, które masowo wyszły na ulice całej Polski i odrzuciła projekt w komisji.

Niestety nie oznacza to powstrzymania się od dalszych prac nad zaostrzeniem i tak już drakońskiego prawa aborcyjnego z 1993 roku. Prawo i Sprawiedliwość ugięło się pod presją społeczną ale nadal pozostaje zakładnikiem kościoła rzymsko-katolickiego i w obawie przed gniewem jego hierarchów zapowiedziało własną propozycję zaostrzenia ustawy.

Krystyna Pawłowicz dała jasno do zrozumienia, że to Episkopat dał „zielone światło” politykom PiS na odrzucenie projektu – cytat: „Episkopat dzisiejszym swym popołudniowym komunikatem upoważnił nas do odrzucenia projektu przewidującego karalność kobiet. PiS zgłosi własny projekt wyłączający aborcję ze względów eugenicznych i nie przewidujący kar dla kobiet”

Krystyno Pawłowicz i Episkopacie! Polki mówią kategoryczne NIE!

Kategoryczne NIE dla jakichkolwiek prób zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce!

Nie dla ingerencji kościoła w stanowienie świeckiego prawa!

Nie dla politycznego handlu prawami kobiet!

 

ŚWIE-CKIE PAŃ-STWO! ŚWIE-CKIE PAŃ-STWO!

Polityczna działalność polskiego kościoła to kuriozum we współczesnym świecie! Zamiast być wspólnotą wiary przekształcił się w instytucję władzy, która wykorzystuje swoich funkcjonariuszy do prowadzenia agitacji politycznej z ambon. Słaby sprzeciw nielicznych mądrych księży nie zmienia kolizyjnego kursu całej organizacji.

Ktoś wreszcie musi powiedzieć to wprost – partie polityczne są w Polsce zakładnikami kościoła, a skutki tej sytuacji najdotkliwiej dotykają kobiet! Nasze podstawowe prawa są obiektem ataków kościoła, bo władza nad kobietami to władza nad całym społeczeństwem. Kobiet prawa to wspólna sprawa!

 

KO-BIET PRA-WA WSPÓL-NA SPRA-WA!

Osiągnęliście granice naszej cierpliwości. My obywatelki Polski na pewno nie damy się dalej terroryzować samozwańczej władzy – męskiej organizacji religijnej, która w swoich strukturach nie dopuszcza kobiet do głosu ani stanowisk w hierarchii! Ten episkopat nie dostał od nas mandatu na decyzje dotyczące naszych praw. Ten episkopat nam się nie podoba. Dlatego dziś wypowiada się episkopat Polek. Nasz własny głos w naszych własnych sprawach.

W odpowiedzi na skandaliczną próbę zamachu na naszą godność i prawa człowieka przedstawimy własne stanowisko na temat tego czym powinna być we współczesnym świecie pełna ochrona życia – pełna ochrona życia kobiety dla współczesnych Europejczyków bez względu na płeć i wyznanie czy bezwyznaniowość.

 

Oto list Konferencji Episkopatu Polek w sprawie pełnej ochrony życia kobiet:

Art 38 Konstytucji RP stwierdza, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Tymczasem ochrona życia kobiet to obszar skandalicznie zaniedbywany przez państwo polskie na przestrzeni wielu lat.
Kościół rzymskokatolicki uznawany przez elity polityczne za arbitra moralności nie stanął nigdy w obronie kobiet.
Kolejne rządy prowadzą politykę przyzwolenia na agresję, pogardę i dyskryminację.
Systemowo naruszana jest nasza godność.
Polki nie mogą się czuć bezpiecznie ani w przestrzeni publicznej ani prywatnej, w pracy ani w domu, w szpitalu ani w szkole.
Bezpieczeństwo kobiety zależy bardziej od fortunnych okoliczności niż systemowych zabezpieczeń.
Państwo w milczeniu zgadza się na wstrząsającą wulgarność wobec kobiet w wypowiedziach publicznych, pogardę i lekceważenie, używanie seksistowskiego języka, agresję.
Państwo nie jest skuteczne w karaniu przestępstw wobec kobiet. Przemoc i gwałt często uchodzą bezkarnie, brak jest systemu wsparcia dla ofiar, a praktyka przerzucania odpowiedzialności na ofiarę jest powszechna.
Podtrzymując fikcję prawną w postaci “kompromisu aborcyjnego”, który nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonował, państwo polskie naraża bezpieczeństwo, życie i zdrowie kobiet, naraża naszą godność.
Szkoła, która powinna przygotowywać do życia w społeczeństwie, edukować do równości i tolerancji stała się miejscem politycznej agitacji kościoła katolickiego, w którego doktrynie kobieta jest istotą podległą, o funkcji rozrodczej, a każda inność jest wyszydzana i dyskryminowana.
My obywatelki Polski wzywamy parlamentarzystów i rząd do wywiązywania się z konstytucyjnych obowiązków wobec kobiet z uwzględnieniem naszych potrzeb oraz uwolnienia prawodawstwa od dewastującego wpływu kościoła katolickiego.
Podstawowym zadaniem państwa jest gwarantowanie bezpieczeństwa obywatelkom i obywatelom, nie zaś zaspokajanie oczekiwań hierarchów kościelnych.
Żądamy podjęcia inicjatyw ustawodawczych i programów, które zapewnią respektowanie naszych konstytucyjnych praw – praw człowieka. Żądamy pełnej ochrony naszego życia, zdrowia i godności:
 • Przestrzegania praw człowieka wobec kobiet, w szczególności ciężarnych, w tym bezwzględnego priorytetu ochrony życia i zdrowia kobiety nad życiem zarodka i płodu, chyba że kobieta sama zdecyduje inaczej
 • Realizowania konstytucyjnej zasady neutralności wyznaniowej państwa
 • Skutecznego ścigania i karania przestępstw wobec kobiet, w szczególności przemocy i gwałtów
 • Wprowadzenia sankcji karnych i ścigania wszelkich form agresji i przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego
 • Karania seksistowskich wypowiedzi w sferze publicznej i prywatnej tak jak mowy nienawiści
 • Pełnego dostępu do wszystkich nowoczesnych metod planowania rodziny oraz ochrony zdrowia bez względu na sumienie lekarzy i farmaceutów
 • Kompleksowego wsparcia rodziców w zadaniach opiekuńczych
 • Wprowadzenia rozwiązań prawnych promujących równościowy model rodzicielstwa
 • Uwzględniania praw kobiet i specyfiki sytuacji kobiet przy kształtowaniu wszystkich rozwiązań polityki społecznej i ekonomicznej
 • Obowiązkowej edukacji seksualnej w szkołach, opartej na wiedzy naukowej i dostosowanej do wieku uczennic i uczniów.
 • Skutecznego przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć
Tak widzimy pełną ochronę życia kobiet w XXI wieku.

 

Postulaty Konferencji Episkopatu Polek są częścią petycji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Zachęcamy do składania pod nią podpisów. Wśród państwa znajdują się osoby zbierające podpisy i będą z nami na całej trasie przemarszu. Podpisy zbieramy w całej Polsce do 27/11, następnie 28/11 w rocznicę wywalczenia przez Polki praw wyborczych złożymy je w parlamencie.

A teraz zapraszamy Państwa na spacer Krakowskim Przedmieściem przez Plac Zamkowy do katedry. Po drodze zatrzymamy się pod każdym kościołem. Pierwszy przystanek – kościół seminaryjny. Podczas całego wydarzenia bardzo prosimy o zachowanie powściągliwości i elegancji w wypowiedziach i transparentach. Naszym celem nie jest obrażanie niczyich uczuć ani obiektów kultu.

Bożena Przyłuska

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

9 Komentarze

 1. Już dawno przestałem chodzić do kościoła, od chwili kiedy księża na kazaniach zaczęli bawić się w politykę i wyręczać telewizję i polityków. Dziwię się tym wszystkim ślepo wierzącym w słowa księży i ich bajki. Był kiedyś Palikot, chciał zrobić porządek z tymi purpuratami i księżmi, ale ciemnota ta co im słoma z butów wyłazi powiedziała nie. Teraz już nikt nic nie zrobi, chyba że za 3 lata. Wtedy już nie będzie Polski.

 2. Dopóty Kosciół będzie finansowany w obecny sposób, nigdy nie osiagnmiemy statusu normalnego kraju!!! Należy odciac koryto klerowi i w tej sprawie dokonać referendum, oraz wyprowadzic religie ze szkół oraz jej fionansowanie. Tylko podatek dla koscioła w PiT dla tych co chca utrzymywac. Generalnie opodatkowanie biznesu koscielnego.

 3. Pani Bożego. Powinna Pani mieć świadomość że dyskusja aby była merytoryczna powinna odbywać się na jednej płaszczyźnie. Problemy które Pani porusza dotyczą szystkch kobiet bez podziału na światopogląd a więc jedyna wspólna płaszczyzna pozostaje kwestia prawna. A więc..
  Trybunal Sprawiedliwości UE w 2014 roku wydał orzeczenie:CZŁOWIEKIEM JEST KAŻDA KOMÓRKA KTÓRA POSIADA POTENCJAŁ DO PRZEKSZTAŁCENIA SIĘ W CZŁOWIEKA. Czyli od momentu zapłodnienia komórka jest człowiekiem. Polski kodeks karny art.148: KTO zabija człowieka podlega karze….
  Życie? Nauka stwierdza ze najstarszym organizmowi żywymi na ziemi są organizmy jednokomorowy.
  Może zamiast eskalowac problem w dyskusjach swiatopogladowych,dzielić kobiety na te świadome niewierzący i te zwołane wierzace nalezy skupić się na prawie i jego egzekwowania. A dalsze protesty organizować w Brukseli.
  Jesteśmy w rodzinie Europejskiej!
  Prawo do decyzji o ciąży i posiadaniu dziecka jest prawem kobiety, tylko czy ta decyzja powinna być podejmowania po fakcie czy przed (za wyjątkiem gwałtu lub przemocy). Proszę się zastanowić kiedy w świetle prawa kobieta powinna podjąć decyzję i od którego momentu zaczyna się jej odpowiedzialność za życie innego człowieka.
  Pozdrawiam

1 Trackback / Pingback

 1. Konferencja Episkopatu Polek-fotorelacja – Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego – Ateizm, Racjonalizm, Świeckość. Organizacja promująca ateizm, humanizm, światopogląd racjonalistyczny, świeckość, rozdział kościoła i państwa, prawa

Dodaj komentarz