Projekt „Ratujmy Kobiety” już w sejmie.

z logo

8 kwietnia 2016 r. zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety” Celem komitetu jest liberalizacja „ustawy aborcyjnej”

08-04-2016

Proponowany projekt ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” jest kolejną próbą  przywrócenia praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet i mężczyzn oraz praw do informacji, edukacji seksualnej, poradnictwa i środków umożliwiających świadome podejmowanie decyzji w zakresie rodzicielstwa.

Projekt zakłada możliwość legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia, później aborcja byłaby dopuszczalna w przypadku prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu , zagrożenia życia i zdrowia kobiety, czy ciąży będącej wynikiem czynu przestępczego. Bez nazwy

Kompleksowy projekt ” O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” zakłada wprowadzenie do programów nauczania szkolnego  przedmiotu „wiedza o seksualności kobiet” od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz nakłada na organy administracji państwowej obowiązek zapewnienia każdemu, bez względu na zdolność do czynności prawnych, dostępu do metod i środków zapobiegania ciąży refundowanych z budżetu, a dla najbiedniejszych – bezpłatnych.

Dodatkowo w projekcie zapisano zmiany w ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprawiające dostęp do antykoncepcji dla nastolatków, nakładając na lekarza obowiązek udzielenia świadczenia z zakresu zapobiegania ciąży  bez konieczności uzyskania zgody ustawowego przedstawiciela i sądu opiekuńczego.

konferencjaZmiany znalazły się również w zapisach ustawy dotyczących klauzuli sumienia, nakładając na świadczeniodawcę usług medycznych obowiązek sporządzenia i udostępnienia publicznego, listy lekarzy, którzy powołują się na tę klauzulę odmawiając udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z przerywaniem ciąży.

Projekt już w sejmie. Marszałek sejmu ma teraz 2 tygodnie na rejestrację Komitetu, następnie ruszamy ze zbiórką podpisów. Wszystkie potrzebne informacje i materiały , w tym formularze do zbiórki podpisów znajdują się na oficjalnej stronie projektu Ratujmy Kobiety

Powrót do strony głównej

1 Trackback / Pingback

  1. « Spotkanie robocze komitetu „Ratujmy Kobiety”, 09-05-2016

Dodaj komentarz