ODPOWIEDŹ FUNDACJI IM. KAZIMIERZA ŁYSZCZYŃSKIEGO NA STANOWISKO KOALICJI ATEISTYCZNEJ W SPRAWIE DNI ATEIZMU

ODPOWIEDŹ FUNDACJI IM. KAZIMIERZA ŁYSZCZYŃSKIEGO
NA STANOWISKO KOALICJI ATEISTYCZNEJ
W SPRAWIE DNI ATEIZMU

Nie posiadając listy adresatów, do których Koalicja Ateistyczna rozsyła za naszymi plecami swoje kolejne stanowisko w tej sprawie, na zawarte w nim nieprawdziwe informacje jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć publicznie.

Przede wszystkim należy przedstawić fakty, związane z historią DNI ATEIZMU. Przypominamy, że pierwszy Marsz Ateistów i historyczna rekonstrukcja egzekucji Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie miały miejsce w 2013 r. To wydarzenie było organizowane przez Warszawski Oddział PSR, a Koalicja Ateistyczna wówczas nie istniała. Po udanym Marszu powstała obecna koncepcja DNI ATEIZMU jako ateistycznego wydarzenia o zasięgu międzynarodowym.

W 2014 r. po raz pierwszy odbyły się DNI ATEIZMU w znanej dzisiaj formule: z panelami dyskusyjnymi, pokazem filmów ateistycznych i Bankietem Ateistycznym, w których to wydarzeniach brali udział znani ateiści zagraniczni. Były one wynikiem wkładu intelektualnego, organizacyjnego i finansowego kilku organizacji, m. in. świeżo zarejestrowanej Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego, EFI (Polska), części członków PSR oraz grupy osób, które utworzyły później stowarzyszenia zwykłe Koalicja Ateistyczna i „Racjonalizm, Humanizm, Świeckość”. DNI ATEIZMU 2015, zorganizowane z udziałem licznych gości zagranicznych, były niewątpliwym sukcesem osiągniętym dzięki współpracy dwóch organizacji: Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego i stowarzyszenia zwykłego Koalicja Ateistyczna (rozwiązanego w kwietniu 2015 r.). Obecna Koalicja Ateistyczna, w zmienionym składzie osobowym, została zarejestrowana bezpośrednio przed Dniami Ateizmu 2015, a jej władze zostały wyłonione już po wydarzeniu.

Przedstawione fakty świadczą o tym, że obecna Koalicja Ateistyczna nie może rościć sobie praw do bycia pomysłodawcą, inicjatorem i wyłącznym organizatorem DNI ATEIZMU, ani do negowania koncepcji międzynarodowego charakteru tego wydarzenia. Właśnie taka koncepcja DNI ATEIZMU od początku ich realizacji pozwala na promocję polskiego wkładu do rozwoju ateizmu na świecie oraz daje szansę na uzyskanie przez tę imprezę wysokiego prestiżu.

Natomiast program Dni Ateizmu 2016 Koalicji Ateistycznej został ogłoszony we wrześniu 2015 r. jednostronnie i bez konsultacji z dotychczasowymi współorganizatorami. Fundacja nie tylko nie została zaproszona do współpracy, ale i pozbawiona możliwości dotarcia do pełnej informacji o planowanych wydarzeniach.

Nie negujemy prawa Koalicji Ateistycznej do organizowania Dni Ateizmu. Są one wspólnym dobrem całego środowiska ateistycznego, przy czym nikt nie może sobie rościć praw do wyłączności w tym zakresie. Dlatego uważamy, że Dni Ateizmu powinny być organizowane we współpracy wszystkich zainteresowanych środowisk na równych prawach. Nasz punkt widzenia zaproponowaliśmy Koalicji Ateistycznej w projekcie Wstępnego Porozumienia w sprawie organizacji Dni Ateizmu . Został on odrzucony.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące nieprawdziwych informacji zawartych w Stanowisku KA przedstawimy
w odrębnym materiale.

W imieniu Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego Warszawa, 03.03.2016 r.
Marek Łukaszewicz
Nina Sankari

Oświadczenie w sprawie Porozumienia

koalicja-stanowisko

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz