MARSZ ENTÓW

 

marsz entów logo

Więcej zdjęć- galeria

OŚWIADCZENIE
FUNDACJI IM. KAZIMIERZA ŁYSZCZYŃSKIEGO
W SPRAWIE BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Ostatnie działania partii rządzącej, mieniącej się narodową, pokazały, jak bardzo społeczeństwo musi być czujne w sprawach jego dotyczących, w tym także w kwestii ochrony środowiska naturalnego. Okazuje się, że kompromis, może nienajlepszy, ale jednak kompromis pomiędzy ochroną przyrody a wymogami ekonomii, który udało się osiągnąć dzięki wieloletniej, ogromnej pracy działaczy organizacji ekologicznych, naukowców i zapaleńców, może zostać zniweczony jedną ustawą, a nawet zwykłym zarządzeniem.
Pozwolenie Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” przez nowy władze Ministerstwa Środowiska na znaczne, nawet ośmiokrotne, zwiększenie pozyskania drewna z obszarów Puszczy Białowieskiej oraz zgoda na wycinkę ponad stuletnich drzew przez (po uprzednim zwolnieniu dotychczasowego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego bez podania uzasadnienia) budzi poważne obawy, a nawet pewność, że obecna władza kierując się wyłącznie bieżącym rachunkiem ekonomii doprowadzi wkrótce do zniszczenia niezwykle ważnej części naszego dziedzictwa narodowego.
Tereny BPN mają nie tylko ogromną wartość krajobrazową i edukacyjną, ale stanowią również wyjątkowe miejsce dla prowadzonych badań naukowych, a w szczególności poznania ekologii lasów strefy umiarkowanej. Przyjmuje się, że ponad stupięćdziesięcioletni drzewostan puszczy stanowi unikalną pulę genową ukształtowaną na drodze trwającej tysiące lat naturalnej selekcji, nigdzie indziej już tak dobrze niezachowaną.
Ponadto Puszcza jest siedliskiem dla rzadko spotykanych gdzie indziej reliktowych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i porostów. Licznie występują tu gatunki endemiczne.
Nie możemy dopuścić, aby Puszcza Białowieska, jeden z Rezerwatów Biosfery i jedyny wpisany przez UNESCO polski Obiekt Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego, została przekształcona w jeszcze jeden obszar hodowli drzew i skreślona z listy obiektów Światowego Dziedzictwa na skutek nieodpowiedzialnych, nieliczących się z opiniami naukowców, poczynań dyletantów.
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego dołącza do protestów innych pozarządowych, postępowych organizacji przeciwko degradacji Puszczy Białowieskiej i będzie działać na rzecz zmiany podejścia władz Rzeczypospolitej do ochrony ostatniego naturalnego kawałka europejskiego lasu nizinnego
o charakterze pierwotnym, naszego wspólnego dobra.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz