FEMINOsfera

Konferencja Episkopatu Polek w obiektywie Marka Łukaszewicza

feminizm [łac. femina ‘kobieta’], nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji.
Nazwa feminizm przyjęła się w USA w latach 60. XX w., ale idee i aspiracje feministyczne były formułowane znacznie wcześniej (co najmniej od XVIII w.). Ze względu na historię oraz złożony teoretycznie charakter feminizm można podzielić na praktyczno-emancypacyjny i teoretyczno-kulturowy. Feministki nie tylko walczą o prawa kobiet, próbują przede wszystkim zrozumieć, jakie są przyczyny braku faktycznego równouprawnienia, zwłaszcza na jakich przesłankach jest skonstruowana wizja świata, w którym kobiety czują się „inne” i najczęściej — pod wieloma względami — „gorsze”.

Źródło: Encyklopedia PWN

Nasz feminizm to nie tylko walka o prawa kobiet czy przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć. Chodzi nam o budowę takiego społeczeństwa, w którym realizacja postulatów równościowych będzie możliwa. Oznacza to walkę z systemem patriarchalnym, który jest opresywny w ogóle, a w szczególności wobec kobiet. Instytucjonalne religie są przekaźnikiem patriarchalnych stosunków, dlatego działamy na rzecz wyzwolenia od religii. Bez wolności od religii kobiety nie będą ani wolne, ani równe.