Projekt współpracy młodych humanistów z Litwy i Polski

W dniach 25-29 lipca 2021 r. na zaproszenie litewskiej organizacji „Laimingas zmogus” (Szczęśliwi ludzie) odbyło się w Wilnie spotkanie polskich i litewskich młodych humanistów. Spotkanie było realizowane w ramach projektu „Współpraca młodzieży w dziedzinie wolności wyboru w Polsce i na Litwie” finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Po polskiej stronie koordynatorem projektu jest Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego.

Zgodnie z założeniami projekt dotyczył wymiany dwustronnej, miał on jednak także szerszy wymiar międzynarodowy. Dzięki członkostwu „Laimingas zmogus” i Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego w Humanist International, największej humanistycznej organizacji o zasięgu globalnym, nasze organizacje miały szansę znaleźć partnera do współpracy wnoszącej wartości humanistyczne do projektów finansowanych przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Głównym celem projektu była pomoc w zidentyfikowaniu celów działalności społecznej młodych ludzi i określeniu metod pozwalających na ich efektywne realizowanie. Ponadto spotkanie miało służyć wsparciu młodzieży w tworzeniu możliwości przyszłego międzykulturowego partnerstwa.

Spotkanie odbyło się w bardzo otwartej, twórczej atmosferze, pozwalającej uczestnikom seminariów i warsztatów na nieskrępowaną wymianę pomysłów i idei, dzielenie się doświadczeniami oraz pozyskanie wiedzy na temat skutecznych strategii, taktyk i form skutecznej realizacji działalności społecznej. Poza działalnością merytoryczną, strona litewska zaoferowała także zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Wilna, miasta o fascynującej wielokulturowej historii i nieodpartym uroku.

Korzystamy z okazji, by bardzo serdecznie podziękować litewskim organizatorom spotkania z „Lamingas zmogus”, a w szczególności ich przewodniczącej Urte Zukauskaite-Zabuke o niespożytej energii i pomysłowości, za wielką gościnność, przyjacielską atmosferę i otwarcie kanału współpracy humanistycznej między litewskimi i polskimi organizacjami. Szczegółowa relacja z realizacji projektu zostanie opublikowana na łamach „Przeglądu Ateistycznego” w najbliższym numerze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz