ATEISTKA/TA ROKU 2016

NAGRODA ATEISTA/ATEISTKA ROKU W KATEGORII MIĘDZYNARODOWEJ

Mario Ramadan

Mario Ramadan, przywódca Libańskiej grupy wolnomyślicieli (Freethinkers LB), Bloger, zaangażowany w działalność na rzecz świeckości w Libanie, członek Międzynarodowej Organizacji Atheist Alliance International.

NAGRODA ATEISTKA/ATEISTA ROKU W KATEGORII KRAJOWEJ

Agnieszka Abemonti Świrniak

Agnieszka Abemonti Świrniak "to dziennikarka tygodnika Fakty i Mity, blogerka, animatorka społeczna, autorka popularnych opowiadań dla dzieci o dzieciach poruszających tematykę społeczną, religijną, światopoglądowa, rasową i etniczną.  W 2015 r. założyła internetowe , społeczne pismo Nieco-Dziennik Etyczny łączący w atrakcyjnej formule poważne rozważania filozoficzne i etyczne nad różnymi dziedzinami życia z analizą z różnych punktów widzenia bieżących wydarzeń politycznych oraz problematyką problemów wychowywania dzieci.  Drugi projekt, to krótkie ale atrakcyjne w formie i niosące przy tym głębokie przesłanie etyczne   opowiadania z serii "Marta" stanowiące dla niewierzących rodziców doskonały przewodnik wychowawczy"