ATEISTKA/TA ROKU 2014

TYTUŁ ATEISTA/ATEISTKA ROKU W KATEGORII MIĘDZYNARODOWEJ

Maryam Namazie

Maryam Namazie (Iran/Wielka Brytania) - Irańska działaczka feministyczna, świecka i ateistyczna. Kieruje organizacją i kampanią pt. One Law for All (Jedno Prawo dla Wszystkich) organizatorką dorocznej London Secular Conference (Konferencji na rzecz Świeckości) i współzałożycielką Rady Byłych Muzułmanów w Wielkiej Brytanii (CEMB).
Pierwsza laureatka tytułu Ateistki/Ateisty Roku w kategorii zagranicznej, którą otrzymała w 2014 roku ex aequo z Sanalem Edamaruku, jest stałą członkinią Kapituły Tytułu Ateisty Roku.

Sanal Edamaruku

Sanal Edamaruku (Indie/Finlandia)_- Wybitny hinduski racjonalista na wygnaniu w Finlandii, twórca i redaktor „Rationalist International”, Laureat tytułu Ateista Roku (2014). Napisał kilka książek i dziesiątki artykułów tłumaczonych na wiele języków. Jego działalność krzewiąca kulturę rozumu spowodowała mentalną „cichą rewolucję” na indyjskiej wsi.

TYTUŁ ATEISTA/ATEISTKA ROKU W KATEGORII MIĘDZYNARODOWEJ KRAJOWEJ

Jan Marek Hartman

Jan  Hartman– polski  filozof i bioetyk, profesor nauk humanistycznych, wydawca i publicysta, polityk, nauczyciel akademicki, polityk. Od 2015 r. stały członek Kapituły Konkursu Ateista/Ateistka Roku