ATEISTKA/TA ROKU 2015

TYTUŁ ATEISTA/ATEISTKA ROKU W KATEGORII MIĘDZYNARODOWEJ

Waleed Al-Husseini

Waleed Al-Husseini (Autonomia Palestyńska), założyciel Rady Byłych Muzułmanów we francji, autor książek, m.in. "W więzieniach Allacha" i "bluźnierca"

TYTUŁ ATEISTA/ATEISTKA ROKU W KATEGORII KRAJOWEJ

Jerzy Urban

Jerzy Urban, redaktor tygodnika "NIE"