O FUNDACJI

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego powstała w 2013 r. jako organizacja działająca na rzecz wolności sumienia, słowa i wyrazu oraz świeckości państwa, a także promująca światopogląd ateistyczny i świecką etykę.

Działa we współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnym profilu światopoglądowym. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli (AILP/ AIFT), które ma  status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Członkowie Fundacji biorą udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i kampaniach organizacji wolnomyślicielskich, ateistycznych, racjonalistycznych, humanistycznych i świeckich.

PARTNERZY

Polskie i zagraniczne organizacje, o pokrewnym profilu światopoglądowym, z którymi Fundacja współpracuje.

Cele statutowe Fundacji 

 • działania na rzecz integracji polskiej społeczności o poglądach racjonalistycznych
  i pokrewnych;
 • działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących racjonalizmu i światopoglądów pokrewnych oraz promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa;
 • popularyzacja nauki i metody naukowej;
 • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy;
 • działanie na rzecz umocnienia neutralności światopoglądowej państwa;
 • wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych na tle światopoglądu, płci, orientacji seksualnej, rasy czy przynależności etnicznej, a także pomoc w realizacji praw przedstawicieli dyskryminowanych grup;
 • wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  w szczególności, rozwijanie postaw równościowych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego;
 • wspieranie edukacji opartej na nauce i racjonalnym myśleniu, w tym edukacji do równości i edukacji seksualnej;
 • niesienie pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym i prawnym, działającym na rzecz światopoglądu racjonalistycznego i pokrewnych lub dyskryminowanym na tle na tle światopoglądu, płci, orientacji seksualnej, rasy czy przynależności etnicznej;
 • działalność oświatowa, naukowa i kulturalna;
 • działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Fundacja organizuje, bierze czynny udział lub współorganizuje

 • Dni Ateizmu, mające miejsce co roku w Warszawie na przełomie marca i kwietnia, są największym wydarzeniem o charakterze ateistycznym w Polsce. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego jest jednym z głównych organizatorów Dni Ateizmu. Są to trzy dni wypełnione bogatym programem, na który składają się: wykłady i debaty panelowe, pokazy filmów związanych  z problematyką ateistyczną, wystawy, Marsz Ateistów zakończony rekonstrukcją kaźni patrona polskich ateistów – Kazimierza Łyszczyńskiego, bankiet ateistyczny oraz wręczenie Tytułu Ateistki/ Ateisty Roku. Impreza ma charakter międzynarodowy – w wydarzeniach uczestniczą paneliści z zagranicy oraz przedstawiciele zagranicznych organizacji ateistycznych.
 • Pikniki ateistyczne – spotkania ateistów w plenerze czyli rozmowy, śmiechy, żarty a wszystko przy pysznych potrawach
 • Akcje społeczne – „Świecka Szkoła” (projekt redakcji Liberté!, którego celem jest likwidacja finansowania z pieniędzy publicznych katechezy prowadzonej w szkołach). Fundacja pomagała w zbiórce podpisów i wyposażyła zbierających w niezbędne akcesoria. „Ratujmy Kobiety” (zbiórka podpisów pod projektem ustawy, która daje możliwość legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży, zapewnia kobietom w ciąży pełną opiekę zdrowotną, daje dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji i wprowadza edukację seksualną w szkołach).
 • Kampanię billboardową Zakaz aborcji zabija”
 • Kampanię Umierać po ludzku”.
 • Pikiety w rocznicę zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza
 • Marsz nieprzyzwolenia
 • Konferencję „W cieniu Kościoła”
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – jesteśmy w kontakcie z awangardą ruchów racjonalistycznych i ateistycznych na całym świecie. Zapraszamy ich przedstawicieli do Polski, bierzemy udział w ważnych konferencjach krajowych i międzynarodowych

Fundacja włącza się do działań

 • środowisk feministycznych (Manifa), LGBTQ (Parada Równości) i nurtu demokratycznego (KOD, KODE, Amnesty International, ruchy antyfaszystowskie).
 • Fundacja wspiera finansowo akcje antydyskryminacyjne i proświeckie

Wsparcie dla Fundacji

W 2018 r. Fundacja otrzymała grant instytucjonalny Fundacji im. Stefana Batorego

 

 

Data wpisu do KRS: 10 marca 2014 r. KRS: 0000500706
NIP 5252581217  REGON 147144156

559475_2992220462757_1497748504_nIMG_0039-4Nina Sankari

Marek Łukaszewicz – prezes
Nina Sankari – wiceprezeska