Okulary Równości 2019

26 kwietnia 2019 Marek Łukaszewicz 0

Okulary Równości 2019 rozdane. „Okulary Równości 2019” w kategorii: Prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci otrzymała Justyna Kopińska, Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek,pochodzenie etniczne, religię, […]