Czwarty numer Przeglądu Ateistycznego. lipiec-wrzesień 2018

Pierwszy rok już za nami!
Nie było jednak czasu na świętowanie, bo kiedy zamykaliśmy numer, wybuchła akcja Bucików Pamięci. Na zaproszenie Fundacji „Nie lękajcie się” współorganizowaliśmy warszawską akcję solidarności z irlandzkim wydarzeniem Baby Shoes Remember. Odzew przeszedł wszelkie oczekiwania: zdjęcia dziecięcych bucików wiszących na kościelnych ogrodzeniach nadeszły z ponad 50 miast. Problem, dotąd w Polsce zamiatany pod dywan, nagle wybuchł. Dżinn został wypuszczony z butelki. Marek Lisiński, prezes Fundacji „Nie lękajcie się” opowiada o wyroku w swojej sprawie, o dramacie sprzed 30 lat. Rozegrał się on za bramą kościelnego ogrodzenia, na której powiesił on buciki, ale której nie miał siły przekroczyć. Apelujemy do wszystkich przyzwoitych ludzi: nie pozwólmy, by sprawa ucichła. Dość przemocy seksualnej w Kościele! Stań po stronie dzieci!

Wydarzeniu Baby Shoes Remember poświęciliśmy sporo miejsca, bo temat jest rozwojowy i zatacza coraz szersze kręgi. Oskarżenia o tuszowanie pedofilii w Kościele sięgają hierarchów z samych szczytów, z Papieżem Franciszkiem włącznie. O najnowszym skandalu w Watykanie poinformuje czytelników Artur Nowak, autor książek „Żeby nie było zgorszenia” i „Pamiętniki opętanej”.

W tym kontekście temat numeru „Świeckość” nabiera coraz większej aktualności. Jeszcze niedawno debatą o rozdziale kościoła od państwa w Polsce interesowało się wąskie grono działaczy, dziś temat staje się interesujący dla wielu ludzi, którzy zaczynają łączyć skutki braku świeckości z brakiem demokracji. Monika Szymańska i Bożena Przyłuska mówią o dwóch najważniejszych świeckich wydarzeniach w Polsce: Dniach Świeckości w Krakowie i Kongresie Świeckości w Warszawie. Stanowisko Fundacji w sprawie świeckości znajdziecie Państwo w artykule „Świeckość a wolność od religii”.

Jak zwykle znajdziecie Państwo w naszym piśmie artykuły w działach Ateizm (Waleed Al -Husseini i Marek Szumilak), Kobiety (Marta Lempart i Małgorzata Marenin). Polecam także kapitalny artykuł Michel Vianes „Laickość i kobiety”. W dziale LGBTQ+ Lalka Podobińska, a w dziale nauka – emerytowany uczony i przyjaciel Fundacji, Stanisław K. Tyrlik. Prezes Fundacji Marek Łukaszewicz wystąpi nie tylko w roli autora zdjęć, ale także tekstu na temat świeckości. W dziale Ateuszki Janina Ślusarska opowiada o rozmowie małej Ani z Mamą.

Musimy przeprosić Państwa, że druga część artykułu Michaela Nugenta ukaże się w następnym numerze.

Myślę, więc jestem ateistką

Nina Sankari

Wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego

…………………………………………………………………………………………………….

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

 

PONIŻEJ SPIS TREŚCI NUMERU TRZECIEGO

Strony 4-5

JEDYNE TAKIE DNI ŚWIECKOŚCI

Monika Szymańska

Lewicowa działaczka feministyczna i świecka, wiceprzewodnicząca SWOR, kandyduje w wyborach samorządowych w Chrzanowie z listy Razem

Coroczne Dni Świeckości w  Krakowie, organizowane przez Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, odbędą się w  dniach 28-30 września 2018 roku.Tradycyjnie zapraszamy na panele i dyskusje o  świeckości państwa oraz wernisaż. Nieskromnie również przypominamy, że Marsz Świeckości, który jest punktem kulminacyjnym Dni, to jedyne tego typu wydarzenie na świecie, które ma charakter cykliczny…………….

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strony 6-7

KONGRES ŚWIECKOŚĆI

Bożena Przyłuska

Działaczka świecka i feministyczna, współzałożycielka Warszawskiego Strajku Kobiet i Stowarzyszenia Kongres Świeckości

Kongres Świeckości to projekt, za którym stoi grupa obywatelek i obywateli, reprezentujących różne środowiska i organizacje o charakterze pro-świeckim. Wobec postępującej klerykalizacji kraju, zmierzającej do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i  życia obywateli nauczaniu kościoła katolickiego, podjęliśmy decyzję o zawiązaniu współpracy ponad podziałami, która w długiej perspektywie zmierza do przeprowadzenia pełnego rozdziału kościoła od państwa……

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Strony 8-11

ŚWIECKOŚĆ A WOLNOŚĆ OD RELIGII

Nina Sankari

Viceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczynskiego, działaczka ateistyczna i feministyczna

Doświadczenia postępującej klerykalizacji krajów byłego tzw. bloku wschodniego, w których kościoły i religie były, przynajmniej teoretycznie, nieobecne w życiu publicznym oraz islamizacja krajów, które wcześniej miały bądź świecki ustrój, bądź przynajmniej elementy świeckości (Turcja, Tunezja, Iran, Irak, Syria, Libia, Egipt) skłaniają do zastanowienia się nad koncepcją świeckości jako gwaranta wolności sumienia. W obu przypadkach deklarowanym celem zmian była demokratyczna transformacja, jednak towarzyszące jej procesy odgórnej desekularyzacji i klerykalizacji (islamizacji) doprowadziły do demontażu upragnionej demokracji, zanim została ona na dobre osiągnięta. W………….

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Strony 12-13

EUROPA NA DRODZE DO ATEIZMU

Marek Łukaszewicz

Obserwując naszą krajową sytuację aż trudno uwierzyć, że w całej Europie jedynym dużym katolickim krajem jest już właściwie tylko Polska. Tymczasem resztę kontynentu charakteryzuje stale malejąca rola Kościoła, odrzucanie religii, drastyczny kryzys powołań i  niedobór duchowieństwa, przy jednoczesnym wzroście akceptacji wobec antykoncepcji, aborcji, eutanazji, kohabitacji czy małżeństw homoseksualnych………

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………

Strony 14-15

BÓG I SZATAN

Marek Szumilak

Jak podaje tradycja judaistyczna, Bóg i Szatan byli braćmi. Byli, to i są, bo rodzeństwem się jest, czy się to uznaje, czy nie. Stan faktyczny decyduje.

Dawno, dawno temu, kiedy Bóg nie miał jeszcze tej siwej brody, z którą go teraz portretują, tylko młodzieńczą rozwichrzoną czuprynę, a Szatanowi nie doprawiono jeszcze ogona, mieszkali sobie razem w  nieodległej krainie Nousfery, skąd widać było Ziemię, spędzając dnie na swoich ulubionych zajęciach. Szatan……….

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Strony 16-17

BLUŹNIERCA

Waleed Al-Husseini

Palestyński bloger więziony i  torturowany za ateizm w  Autonomii Palestyńskiej,  na  wygnaniu we Francji. Eseista, autor książek „Bluźnierca! W  więzieniach Allaha” i „Francuska zdrada”. Założyciel organizacji Rady Byłych Muzułmanów we Francji. Laureat nagrody „Ateista Roku” 2015; od 2016 r. członek Kapituły Nagrody Ateisty/Ateistki Roku w kategorii międzynarodowej

W Kalkiji byłem bluźniercą, zdrajcą religii, niewiernym. W  krajach muzułmańskich żyjemy pod presją duchownych, których nauki, a nawet fatwy zachęcają do zabijania apostatów. Uważam to za jasny dowód na niemożność uznania islamu za religię tolerancji i pokoju. Al-Fatah, który kontroluje Zachodni Brzeg, jest oficjalnie organizacją świecką. Nie przeszkodziło to Autonomii Palestyńskiej więzić mnie przez dziesięć miesięcy z oskarżenia o bluźnierstwo…………..

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

…………………………………………………………………………………………………………………..

Strony 18-20

LAICKOŚĆ A PRAWA KOBIET

Michèle Vianès

Francuska intelektualistka, publicystka i autorka książek „Zakwefiona Republika”, 10 słów, które tworzą Francję, Islamiści w akcji, przewodnicząca feministycznej organizacji Regards de Femmes

Wszędzie w  czasie i  przestrzeni występują relacje oparte na strukturze patriarchalnej i podległości kobiet. Jakie jest znaczenie religii, klucza do tej symboliki, dla kształtowania i podtrzymywania tej hierarchii? Religie zostały stworzone przez mężczyzn, dla mężczyzn. Święte teksty przepisywali, badali i komentowali również mężczyźni, ci sami, którzy………

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………..

Strona 21

NIE MA REWOLUCJI NA SALONACH

Małgorzata D. Marenin

Lewicowa działaczka feministyczna i świecka. Założycielka Stowarzyszenia „Stop Stereotypom” broniącego praw osób LGBT+, członkini zarządu Inicjatywy Feministycznej.

Ostatni Czarny Protest i poprzedzające go wydarzenia pod kuriami biskupimi w całej Polsce były przełomem. Organizując dwie manifestacje pomiędzy kurią a katedrą w Kielcach, sama już wtedy o tym mówiłam do grupy zebranych – że uczestniczą w historycznym wydarzeniu, że chylę przed nimi czoła. Że od czasu, gdy przeciągnęłam arcybiskupa Michalika przez dwa procesy sądowe, marzyłam o tym, by wreszcie ludzie odważyli się……

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

……………………………………………………………………………………………………………………

Strony 22-23

PRZENIESIENIE POLA WALKI

Marta Lempart

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kandydatka do fotela prezydenckiego we Wrocławiu

Przypominam sobie od czasu do czasu naszą wewnątrzstrajkową dyskusję ze stycznia 2017, jak nazwać dotyczący Kościoła obszar postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Długo krążyłyśmy wokół „świeckości”, aż odezwał się zdecydowany, gniewny głos z dużo mniejszej niż Warszawa miejscowości: państwo bez zabobonów! Wiele z nas obruszyło się wtedy – to nie jest merytoryczne określenie, można je uznać za nacechowane agresją itd. Odpowiedź była taka: „Kościół tak bardzo wchodzi na nasz prywatny teren, tak bardzo nas atakuje, tak bardzo nas krzywdzi, że mamy prawo mówić o sprawach z nim związanych tak, jak czujemy………

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

……………………………………………………………………………………………………………….

Strony 24-25

PRAWA OSÓB LGBTQIA

Lalka Podobińska

Działaczka na rzecz praw osób LGBT+, współzałożycielka stowarzyszenia „Transfuzja

W  ub. roku po Paradzie Równości europoseł Ryszard Czarnecki stwierdził, że  „Polska jest krajem równości i tolerancji zarówno w sensie formalno-prawnym, jak praktycznym”, a „osoby, które reprezentują mniejszości seksualne w Polsce mają wszelkie prawa zagwarantowane”. Trudno się z tym zgodzić. Wprawdzie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w  art. 32. zakłada, że wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może……..

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………..

Strony 26-27

GALERIA

…………………………………………………………….

Strony 28-29

POCZĄTEK NIESKOŃCZONOŚCI

Prof. Stanisław Krystyn Tyrlik – Na podstawie książki Davida Deutscha “The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World”

David Deutsch jest fizykiem, jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli badania nad komputerami kwantowymi. Badania w tej dziedzinie zmuszają do myślenia o obiektach bardzo oddalonych zarówno od życia codziennego,

jak i od bardziej klasycznych, bardziej „zwyczajnych” obszarów fizyki. Zmuszają do myślenia o nieskończoności……

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………..

strona 30

WYROK

Poniżej publikujemy reakcję Marka Lisińskiego, Prezesa Fundacji „Nie Lękajcie się” na ogłoszenie wyroku w procesie cywilnym, który wytoczył on sprawcy molestowania seksualnego.

Po niemal 40 latach od tamtych wydarzeń i 3 latach procesu Sąd nadal nie zdobył się na zasądzenie odszkodowania czy przeprosin ze strony kurii……..

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………….

Strona 31

Apel Abp. Viganò do Papieża Franciszka O USTĄPIENIE

Artur Nowak

Adwokat, wcześniej orzekał w sądzie. Specjalizuje się w sprawach karnych, wielokrotnie w swojej praktyce reprezentował pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących czynów pedofilskich. Autor książek „Żeby nie było zgorszenia

Arcybiskup Viganò, emerytowany nuncjusz papieski w USA, wezwał Papieża Franciszka do „dania dobrego przykładu kardynałom i biskupom, którzy ukrywali nadużycia kardynała McCarricka” i zaapelował do niego o ustąpienie ze Stolicy Piotrowej……

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………

strony 32-33

Baby Shoes Remember Warsaw BUCIKI PAMIĘCI

Nina Sankari

Wspólnie z  Fundacją „Nie lękajcie się”, broniącą ofiar pedofilii w Kościele w  Polsce, Ogólnopolskim i  Warszawskim Strajkiem Kobiet i innymi organizacjami, które dołączyły, zorganizowaliśmy 26 sierpnia br. wydarzenie „ BABY SHOES REMEMBER”. Było ono wyrazem solidarności z akcją zainicjowaną w 2010 r. przez Irlandczyków i powtarzaną co roku dla upamiętnienia wszystkich ofiar wykorzystywania seksualnego przez księży na świecie, a w szczególności tej większości, która nigdy nie doczekała się sprawiedliwości…….

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

…………………………………………………………………………………………………………………..

Strona 34

NIE CHCĘ IŚĆ DO SZKOŁY (ateuzki)

Janina Ślusarska

– Mamusiu, ja nie chcę iść jutro do szkoły, źle się czuję. Mama spojrzała na Anię, która nie wyglądała na chorą. Natomiast wyraźnie unikała wzroku i wyglądała na zmartwioną. – A co Cię boli? – spytała mama – Aaa, noo… głowa …i jeszcze…brzuch. – Zaraz się tym zajmiemy i zobaczysz, że do jutra już wszystko będzie dobrze, powiedziała Mama,……….

…………………………………………………………………………………………………………

PRZEGLĄD ATEISTYCZNY , WARUNKI PRENUMERATY: KLIKNIJ  TUTAJ

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz