Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim z udziałem Stowarzyszenia na Rzecz Prawa do Umierania w Godności

Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim z udziałem  Stowarzyszenia na Rzecz Prawa do Umierania w Godności

W dniu 12.10.2017 r. z inicjatywy europosłanki Hilde Vautmans (ALDE – Porozumienie Liberałów i Demokratów) miało miejsce wysłuchanie przedstawicieli Europejskiego oddziału Światowej Federacji Stowarzyszeń Right to Die (RTD), zatytułowane: A Dignified End of Life is a Human Right: How to Guarantee this. W wysłuchaniu wziął również udział przedstawiciel naszego Stowarzyszenia Marcin Walter.

Prezentacje wygłosili: Prof. Dieter Birnbacher (filozof, prezes niemieckiego Stowarzyszenia RTD, Dr Aycke Smook (chirurg onkolog, Prezes Europejskiego Oddziału Federacji RTD), Prof. Joachim Cohen (Szkoła Zdrowia Publicznego Wolnego Uniwersytetu w Brukseli), Dr Agnes Volbert (psycholog, Prezes holenderskiego RTD (NVVE), Mr Isabel Alonso Davila (Prezeska katalońskiego oddziału hiszpańskiego RTD (DMD). Posłowie mieli okazję zapoznać się z danymi zgromadzonymi na przestrzeni 15 lat od chwili depenalizacji Eutanazji w Belgii i Holandii (Prof. Cohen), oraz nowymi etycznymi problemami, które pojawiły się w krajach BeNeLuxu (np. dawstwo narządów osób, które domagają się eutanazji). Dane dowodzą, że nie pojawiło się tam zjawisko „równi pochyłej”, którym straszą oponenci Umierania w Godności, ani też nie wyeliminowało to zabiegów medycyny paliatywnej. Co więcej 71% osób, które poprosiły o eutanazję miało prowadzone wcześniej zabiegi i opiekę medycyny paliatywnej wg najlepszych standardów, podobnie jak 74% osób, które eutanazję otrzymało.

W dalszej części przedstawiono sytuację w wybranych, europejskich krajach, w których w dalszym ciągu nie jest dozwolona lekarska pomoc w umieraniu, takich jak Niemcy czy Hiszpania. Hiszpańska delegacja przedstawiła europarlamentarzystom dwa nadzwyczaj interesujące, 3-minutowe filmy, do których linki zamieszczone są poniżej. W pierwszym występują m.inn. znani hiszpańscy celebryci i uczestnicy życia publicznego (należy dodać, że 84% Hiszpanów popiera eutanazję), w drugim widzimy apel pacjenta z stwardnieniem zanikowym bocznym, który oprócz paraliżu 3ch kończyn, niedowładu mięśni umożliwiających połykanie, ma już osłabione mięśnie oddechowe, co – w wielu wypadkach – prowadzi do tracheotomii i rozpoczęcia mechanicznego oddychania. Pacjent ów nie może umrzeć w obecności rodziny, gdyż musiała ona wyjechać na kilka dni, aby nie być posądzonym o pomoc w samobójstwie i trafić do więzienia.

Przedstawiciel polskiego RTD (Marcin Walter) opowiedział o najczęstszych zarzutach, jakie stawiają oponenci depenalizacji eutanazji w Polsce (że śmierć w nieludzkich warunkach i cierpieniach też jest śmiercią godną), co zwróciło uwagę Federacji na konieczność ujednolicenia terminologii używanej przez poszczególne stowarzyszenia RTD.

W dniu 8.11.17 przewidywane jest kolejne wysłuchanie, tym razem organizowane przez partie lewej strony Europarlamentu, na które otrzymają imienne zaproszenia również wybrani polscy europosłowie. Bowiem wśród obecnych w dniu 12.10.2017 europarlamentarzystów nie było nikogo z Polski…

Marcin Walter

https://www.youtube.com/watch?v=tmrMD64o3-k

https://www.youtube.com/watch?v=h-7NSEQQY_o

Na zdjęciu paneliści (od lewej): Isabel Alonso Davila, Joachim Cohen, Hilde Vautmans (posłanka), Aycke Spook, Agnes Volbert i Dieter Birnbacher

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz