Spotkanie przedstawicielek RIFL, Paryż 12.10.2017

RIFL

W dniu 12.10. 2017r., w przeddzień otwarcia Kongresu Kobiet Solidarnych (Femmes Solidaires) w Paryżu odbyło się posiedzenie przedstawicielek RIFL (Réseau International Féministe et Laïque – Międzynarodowej Sieci Feministycznej i Laickiej), skupiające feministki z wielu krajów i różnych kontynentów.

Polskę reprezentowały Nina Sankari, wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego i Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Spotkanie poprowadziła Sabine Salmon, prezeska Femmes Solidaires. Za priorytetowe tematy uznano walkę o prawo do aborcji oraz przeciwdziałanie kobietobójstwu na świecie. W toku dyskusji nt. rosnących zagrożeń dla praw kobiet wynikających z podziałów w ruchu feministycznym (intersekcjonalizm, relatywizm kulturalny) uzgodniono projekt deklaracji w obronie jedności opartej na uniwersalizmie, w tym powszechnych prawach człowieka, których integralną częścią są prawa kobiet.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz