Kongres Świeckości w Warszawie

Kongres Świeckości

W dniach 21 i 22 października 2017 roku w Warszawie odbył się Kongres Świeckości. Było to wydarzenie zaplanowane w reakcji na postępującą klerykalizację kraju, zmierzającą do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności obywateli nauczaniu Kościoła katolickiego. Zadaniem Kongresu była diagnoza aktualnych stosunków państwo-kościół oraz wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa. Wydarzenie zgromadziło polityków, przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz znaczące osoby publiczne, które debatowały nad problematyką relacji państwo-Kościół, konsekwencjami bardzo silnej obecności uwarunkowanego religijnie światopoglądu w życiu publicznym oraz scenariuszami dalszego rozwoju sytuacji i możliwościami przywrócenia równowagi między życiem świeckim a religią. W Kongresie wzięli także udział zaproszeni goście z zagranicznych organizacji laickich i humanistycznych.
Organizatorem było Stowarzyszenie Kongres Świeckości zawiązane w celu realizacji wydarzenia. Poparcie wyraziło szereg polskich organizacji laickich, świeckich, racjonalistycznych, humanistycznych, ateistycznych, feministycznych i LGBT+. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego była reprezentowana przez Ninę Sankari, która zabrała głos w sprawie odbierania kobietom praw reprodukcyjnych pod dyktando Kościoła po 1989 r. Marek Łukaszewicz zapewnił obsługę fotograficzną wydarzenia.
Kongres Świeckości zakończył się podpisaniem Manifestu Kongresu Świeckości przez 8 pozaparlamentarnych partii politycznych uczestniczących w Kongresie: w tym Socjaldemokrację Polską, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wolność i Równość, Zielonych, Partię Razem, Unię Pracy, Inicjatywę Polską i Inicjatywę Feministyczną. Manifest postuluje m.in. zniesienie art. 196 KK o ochronie uczuć religijnych, wypowiedzenie Konkordatu, likwidacja przywilejów finansowych kościołów i związków wyznaniowych, zaprzestanie finansowania kościołów i związków wyznaniowych, wyprowadzenie nauczania religii ze szkół, dostępność środków antykoncepcyjnych, zmiana klauzuli sumienia, zapewnienie prawa do godniej śmierci, wprowadzenie równości małżeńskiej, bezwzględne przestrzeganie wolności sumienia, przywrócenie świeckiego charakteru instytucji państwowych.
Wprawdzie podpisały się pod tym manifestem tylko partie pozaparlamentarne, jednak jest to znaczący krok, jeśli chodzi o porozumienie w sprawie świeckości po lewej stronie sceny politycznej.
Trzymajmy kciuki!

Nina Sankari

Poniżej fotorelacja z Kongtesu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz