Stanowisko Rady Stowarzyszenia Międzynarodowej Wolnej Myśli

PRZEMOC I RELIGIE

W związku z niedawnymi tragicznymi wydarzeniami w Paryżu, Brukseli, Londynie, Barcelonie, Cambrils, Charlottesville, Sorgout, Turku, Bangalore Rada Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli przypomina swoje historyczne i tradycyjne stanowiska:

  • Każda religia monoteistyczna i jej instytucje noszą w sobie przemoc w imię objawionej prawdy, dogmatu, świętej wojny, krucjaty i dżihadu.

  • Krwawe akty terrorystyczne popełnione w USA, Rosji, Francji, Hiszpanii, Finlandii,Belgii i Anglii, są krwawymi demonstracjami brutalnego i barbarzyńskiego charakteru religii monoteistycznych.

AILP / IAFT potępia wszystkie te ohydne akty przemocy i odrzuca logikę teorii, które głoszą globalną konfrontację między różnymi kulturami i religiami, gdzie  kluczową rolę odgrywają masowe rzezie. Teorie te mają na celu promowanie chrześcijańskiego Zachodu jako „bastionu cywilizacji”.


AILP / IAFT przypomina, że ​​ofiary tych przestępstw (zabitci i ranni) są liczone w tysiącach, a mordercy wywodzą się ze wszystkich religii. Nikt nie ma wyłączności na barbarzyństwo. Najliczniejszymi ofiarami barbarzyńskich aktów dżihadu są zdecydowanie muzułmanie.
Biorąc pod uwagę swoją zdecydowaną walkę z wszelkimi formami religijnego dogmatyzmu i obskurantyzmu, AILP uznaje następujące fakty:

1. Islam polityczny jest ideologią obskurancką i reakcyjną, opowiadającą się przeciwko wolności religijnej, promującą teokratyczny   totalitaryzm  i prozelityzm. Jest fundamentalistyczną formą islamu. Na poziomie globalnym jest co najmniej równie niebezpieczny jak inne najbardziej fanatyczne fundamentalizmy religijne, w tym fundamentalizmy chrześcijańskie.

 2. Islam polityczny stosuje różne sposoby promowania się i rozprzestrzeniania, z których terroryzm jest najbardziej spektakularny . Jednak ten ostatni to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ islamizm ma wiele środków propagandy, zaczynając od tak banalnej i codziennej, jak przyzwyczajanie do islamskich praktyk religijnych w przestrzeni publicznej, wykraczając tym samym poza prywatne ramy do których powinno się je ograniczać .
3. Konieczne jest zakazanie noszenia hidżabu i burek w instytucjach państwowych i szkołach publicznych.


W związku z powyższym
AILP potępia islamizm jak również cały fundamentalizm religijny i deklaruje swoją gotowość walki przeciwko erozji praw obywatelskich i z tym anty-wolnościowym ruchem, analizując jego ideologię i różne środki propagandy oraz proponując środki mające na celu rozwiązanie tego problemu.


AILP / IAFT podkreśla, że ​​poszanowanie wolności sumienia jest podstawowym demokratycznym prawem, które należy wprowadzić na wszystkich kontynentach, w szczególności poprzez pełne i całkowite oddzielenie kościołów od państwa. Prawo musi być takie samo dla wszystkich w imię zasady równości ludzi. Jako zrzeszenie demokratyczne i świeckie, AILP / IAFT uważa, że ​​prawo narodów do samostanowienia jest również istotnym wymogiem demokratycznym.
Zaprzeczenie tych dwóch powyższych praw jest głównym źródłem konfliktów i konfrontacji, które mogą prowadzić tylko do wojen i barbarzyństwa, w których człowiek jest zawsze pierwszą i ostatnią ofiarą.

Jak uzgodniono w 1904 w Rzymie podczas Kongresu Międzynarodowej Wolnej Myśli, państwa muszą być „demokratyczne, świeckie i społeczne”. Jest to jedyny pokojowy sposób na wyzwolenie i wolność dla ludzi.

Paryż, 24 września 2017 r

Wersja oryginalna

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz