Prośba o wsparcie Dni Ateizmu 2017

Drodzy Ateistki i Ateiści,

Zwracamy się o wsparcie zarówno do tych, którzy będą uczestniczyć w Dniach Ateizmu 2017, jak również do tych, którzy chcieliby, ale z różnych względów nie będą mogli brać w nich udziału. Podobnie, jak w poprzednich latach, organizujemy nasze wydarzenia wielkim nakładem nieodpłatnej pracy i pieniędzy osób związanych z Fundacją. Jesteśmy niezależną organizacją działającą pro bono, która nie otrzymuje żadnych dotacji, subwencji ani grantów, finansując swoją aktywność z darowizn i niewielkiej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży Kalendarza Ateistycznego (podziękowania dla Petera Herla!), książek i gadżetów.

Tymczasem organizacja międzynarodowych wydarzeń w ramach Dni Ateizmu wymaga zaangażowania dużych środków związanych z zapraszaniem wybitnych zagranicznych prelegentów oraz zapewnianiem symultanicznego tłumaczenia z dwóch języków. Jesteśmy jednak przekonani, że umiędzynarodowienie Dni Ateizmu pozwala na bardziej skuteczne prowadzenie działalności ateistycznej i osiąganie naszych celów:

  • Chcemy udowodnić, że dane nt. rosnącej liczby ateistów w Polsce mają odbicie w rzeczywistości i przyczyniać się do dalszego wzrostu i integracji społeczności ateistów w naszym kraju oraz poszanowania ich praw,
  • Pragniemy pokazać, że ateizm nie trafił do Polski na bagnetach Armii Czerwonej, jak próbują insynuować nasi przeciwnicy, lecz ma w Polsce swoje kilkusetletnie tradycje, o czym wymownie świadczy postać Kazimierza Łyszczyńskiego straconego za ateizm w 1689 r.,
  • Przeciwstawiamy się propagowaniu stereotypów „dobry Polak= dobry katolik, a ateista=zdrajca Ojczyzny”, odbierających ateistom prawa obywatelskie,
  • Dążymy do upowszechnienia wiedzy o Kazimierzu Łyszczyńskim, patronie naszej Fundacji i polskich ateistów, który zasługuje na poczesne miejsce wśród wielkich myślicieli swojej epoki, takich jak Vanino Vanini czy Giordano Bruno, których Kościół skazał na podobną męczeńską śmierć,
  • Proponujemy ateizm i światopoglądy pokrewne, takie jak agnostycyzm, sceptycyzm, racjonalizm, wolnomyślicielstwo i humanizm wraz z świecką etyką jako alternatywę dla religii z jej nienaukowością, obskurantyzmem i dogmatyzmem,
  • Walczymy o poszanowanie demokratycznych wolności myśli, sumienia, wyrazu, mediów, sztuki, nauki i edukacji oraz przeciwko ich naruszaniu w Polsce i na świecie,
  • Wspieramy walkę przeciwko motywowanej religijnie dyskryminacji i prześladowaniu kobiet, LGBTQ i innych mniejszości.

W sytuacji, w której w Polsce prawa i godność ateistów są naruszane, a eminentni politycy obozu rządzącego posuwają się do gróźb deportacji wobec niewierzących, włączanie się do międzynarodowego ruchu na rzecz wolności od religii jest ważne zarówno ze względu na możliwość wymiany doświadczeń, jak i na wsparcie oraz solidarność ze strony naszych zagranicznych partnerów. Chcąc, by w naszych wydarzeniach organizowanych w ramach Dni Ateizmu mogli uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na zasobność ich portfela, pozostawiamy wstęp wolny na wszystkie imprezy (poza Bankietem).

Prosimy jednocześnie tych, którzy mogą wesprzeć nas finansowo, o dokonanie w tym celu darowizny na konto Fundacji. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet bardzo skromną wpłatę na konto:

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego,
25 1750 0012 0000 0000 2355 0865
tytuł wpłaty: Darowizna

Dziękujemy i zapraszamy jeszcze raz do Warszawy na Dni Ateizmu!

FKŁ

POWRÓT DO DZIAŁU Dni Ateizmu

1 Komentarz

  1. ostatnio usłyszałam, że ATEIZM, to wymysł komunistów, a ponieważ było to w rodzinie nie zadałam następnego pytania: od kiedy mamy do czynienia z komunizmem i czy przypadkiem zanim nie powstał komunizm, to ATEIŚCI już istnieli. Za to udało mi się powiedzieć ten mój pomysł: ludzie/niemowlę rodzi się ateistą, a nie religiantem, podobnie i zwierzęta, bo ktoś widział, aby jakiś np. pies modlił się bez nauki i indoktrynacji religijnej a u nas szczególnie katolickiej! Myślę, że wreszcie kobita pomyśli nad tym zagadnieniem. No i wspomniałam o 4200 bogów i annunakach, ta historia jest o wiele bardziej wiarygodna, niż bzdury z biblii!

Dodaj komentarz