Apelacja na „polecenie z góry” w sprawie Grażyny Juszczyk

Za chwilę we Wrocławiu rozpocznie się posiedzenie sądu II instancji w sprawie Grażyny Juszczyk o dyskryminację ze względów światopoglądowych. Grażyna Juszczyk, ateistka, zdjęła w pokoju nauczycielskim krzyż, zawieszony tam bez pytania jej o zdanie, po czym została poddana wielu szykanom ze strony grona pedagogicznego za przyzwoleniem dyrekcji szkoły.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym Grażyna Juszczyk odniosła spektakularne zwycięstwo w Sądzie Okręgowym w Opolu, który orzekł, że była ona dyskryminowana w miejscu pracy i zasądził od szkoły na jej rzecz odszkodowanie w wysokości 5 tys. zł. Dodatkowo Sąd podkreślił w uzasadnieniu wyroku niedopuszczalność tworzenia w miejscu pracy „atmosfery opresji religijnej”.

Niespodziewanie, po dłuższym czasie oczekiwania, do Sądu Okręgowego w Opolu wpłynęły aż dwie apelacje: jedna od szkoły, a druga od prokuratury w Opolu, która nie kryła, że robi to na polecenie warszawskiej prokuratury.

Rozmawiałam dziś z Grażyną Juszczyk bezpośrednio przed rozpoczęciem rozprawy. Liczy ona na sprawiedliwy wyrok sądu. Mimo wielu obaw związanych z próbami demontażu systemu niezawisłego sądownictwa w Polsce podejmowanymi przez obecny obóz władzy Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, wspierająca Grażynę Juszczyk od początku tej sprawy, również liczy na sprawiedliwy wyrok. To będzie ważny wyrok.

Niezależnie od tego, co orzeknie dziś sąd II instancji, Grażynie Juszczyk już nikt nie odbierze jej zwycięstwa odniesionego przed niezawisłym sądem, który orzekał zgodnie z Konstytucją i obowiązującym w Polsce prawem powszechnym.

Ale dziś będzie się toczyć sprawa nie tylko o sprawiedliwy wyrok w sprawie ateistki Grażyny Juszczyk. Będzie to wyrok w sprawie niezawisłości polskich sądów. Pokaże on, czy polskie sądy będą orzekać zgodnie z prawem, czy na „polecenie z góry”.

Będziemy informować o dalszych losach sprawy Grażyny Juszczyk.

Nina Sankari

Powiązane artykuły

Prawo ateisty. Zwycięstwo Grażyny Juszczyk.

Prawo ateisty? Nie w Polsce.

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ działu Ateosfera

 

4 Komentarze

Dodaj komentarz