Oświadczenie w sprawie wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz z dnia 05.10.2016 r.

Wyrażamy oburzenie z powodu skandalicznej wypowiedzi pani poseł Krystyny Pawłowicz dotyczącej otrzymania przez PIS upoważnienia Episkopatu Polski do napisania nowego projektu ustawy po odrzuceniu przez Sejm RP zarówno projektu „Ratujmy Kobiety”, jak i projektu „Stop aborcji”.

Przypominamy przy tym, że odrzucenie projektu „Stop aborcji”, który został skierowany do Sejmu przy poparciu rządu i Kościoła Rzymskokatolickiego, nastąpiło w wyniku masowych protestów obywatelek i obywateli RP przeciwko gwałceniu praw kobiet i stanowieniu  motywowanego religijnie prawa w Polsce. Wypowiedź pani poseł Pawłowicz oznacza przyznawanie Episkopatowi nienależnego mu prawa upoważniania posłów do stanowienia ustaw. Uważamy, że stanowi to naruszanie demokratycznego ładu w Polsce.

Zgodnie z tekstem ślubowania poselskiego obowiązkiem posłów jest „wykonywać obowiązki wobec Narodu” oraz „przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” To Naród jest suwerenem i od niego posłowie otrzymują swoje mandaty poselskie. Jest niedopuszczalne, by w Polsce stanowiono prawo pod dyktando Episkopatu, który jest z definicji instytucją niedemokratyczną, niepochodzącą z wyborów powszechnych. Powoływanie się posłów z partii rządzącej na „upoważnienie Episkopatu” jest obrazą polskiej demokracji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP „stosunki między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie.” Sprzeciwiamy się naruszaniu tej konstytucyjnej zasady i apelujemy do posłów RP o jej przestrzeganie.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że Komisja Etyki Poselskiej upomni panią poseł Krystynę Pawłowicz za publiczne wypowiedzi podważające zasady demokratycznego państwa prawa.

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

1 Komentarz

Dodaj komentarz