Mały sukces świeckości – wideorelacja

15.09.1016 r. w Sądzie Okręgowym w Opolu miało miejsce ogłoszenie wyroku w sprawie Grażyny Juszczyk – „tej, która zdjęła krzyż” – przeciwko Zespołowi Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Wojciech Sabat powołał się na dołączone do sprawy dowody i zeznania świadków obu stron, które potwierdziły zasadność zarzutu o dyskryminacji powódki w miejscu pracy ze względów światopoglądowych. Stwierdził, że strona pozwana ubierająca się w szaty strażnika prawa zarzuciła powódce zdjęcie krzyża bez konsultacji, jednocześnie sama nie dopełniła tego warunku przy jego zawieszaniu. […] Podsumowując, sędzia wskazał na odpowiedzialność dyrekcji szkoły za tworzenie „atmosfery opresji religijnej” i niedopuszczalne wywieranie presji religijnej przez większość na mniejszości. Uznając krzywdy niematerialne, których doznała powódka, sędzia zasądził odszkodowanie w wysokości 5 tysięcy złotych oraz nakazał zamieszczenie przeprosin w prasie.

Sąd nie wyraził zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy. Ale po ogłoszeniu wyroku Grażyna Juszczyk, na gorąco, skomentowała wydarzenie, przypominając w zarysie przebieg swojej walki. Na temat wyroku wypowiedziała się również mec. Karolina Kądziela, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji.

 

FKŁ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ działu filmy

1 Komentarz

Dodaj komentarz