Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli (AILP/IAFT) w ECOSOC przy ONZ

Z przyjemnością informujemy, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli (Association Internationale de Libre Pensee (AILP)/International Association of Free Thought (IAFT), której członkiem jest Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, uzyskało status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Status ten uprawnia przedstawicieli AILP/AIFT do udziału w oficjalnych posiedzeniach Rady i jej organów pomocniczych, jak również do uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez ONZ.

Pozwala również na przedstawianie ustnych i pisemnych oświadczeń odnoszących się do prac Rady oraz na uczestniczenie w charakterze obserwatora w sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych międzyrządowych organów przy ONZ. Status ten przewiduje także dostęp do pomieszczeń ONZ na organizację formalnych i nieformalnych posiedzeń wraz z wyposażeniem pozwalającym na uzyskanie dokumentów w czasie posiedzeń publicznych, dostęp działu prasowego ONZ i dystrybucję dokumentów związanych z pracami w ramach ECOSOC, jak również dostęp do Bibliotek ONZ.

To wielki sukces Stowarzyszenia, wolnej myśli i laickości, której promocja jest jednym z najważniejszych celów AILP/IAFT. Tylko ok. 3000 organizacji pozarządowych z całego świata może się pochwalić takim statusem.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli – International Association of Free Thought (IAFT) Association Internationale de Libre Pensée (AILP) powstało na Kongresie Założycielskim 10-go sierpnia 2011 r. w Oslo (Norwegia), w którym wzięło udział 150 przedstawicieli z  18 krajów (Argentyna, Australia, Belgia, Chile, Finlandia, Francja, Hiszpania, Indie, Kanada, Liban, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy i USA). W ten sposób została odnowiona ciągłość działalności Międzynarodowej Wolnej Myśli, której kongresy w Brukseli 1880, Amsterdamie 1883, Antwerpii 1885, Londynie 1887, Paryżu 1889, Madrycie 1892, Brukseli 1895, Paryżu 1900, Genewie 1902, Rzymie 1904, Paryżu 1905, Buenos-Aires 1906, Pradze 1907, Brukseli 1910, Monachium 1912, Lizbonie 1913, Pradze 1920 dały początek kampaniom na rzecz rozdziału państwa i  kościołów w wielu krajach. Należy zaznaczyć, że w kongresach z 1880 i 1904 roku brali udział polscy delegaci. Uczestnicy Kongresu w  Oslo uznali, że konieczna jest kontynuacja tej walki i w tym celu postanowili reaktywować międzynarodową organizację wolnomyślicielską.

Na Kongresie Założycielskim został przyjęty Manifest, który został przetłumaczony na język polski i był w 2011 roku publikowany na wielu stronach internetowych. W Kongresie Założycielskim w Oslo w 2011 roku uczestniczyła Nina Sankari, ówczesna wiceprezeska PSR, reprezentując kilka organizacji światopoglądowych, w tym Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i Stowarzyszenie Ateistyczne. Tekst wystąpienia Niny Sankari dostępny jest w kilku wersjach językowych, w tym po angielsku.

Podczas IV kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, który odbył się 11 sierpnia 2012 r., na posiedzeniu Rady IAFT/IALP Nina Sankari została wybrana na przedstawicielkę (rzeczniczkę) Europy Centralnej i Wschodniej.

Zapraszamy organizacje, które zgadzają się z Manifestem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli i pragną do niego przystąpić, by kontaktowały się na adres: biuro@lyszczynski.com.pl

 

Powrót do strony głównej

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz