OŚWIADCZENIE Organization of Women’s Freedom in Iraq

logo owii ośWIADCZENIE

Poniższe oświadczenie zamieszczamy na naszej stronie   w ramach solidarności  z zaprzyjaźnioną z nami organizacją

Oświadczenie OWFI

24-10-2015

Konieczność utworzenia bezpiecznych domów dla kobiet w miastach wyzwolonych od ISIS.
Masakry i egzekucje będące rezultatem inwazji ISIS na miasta irackie spowodowały ogrom nieszczęść. Zrujnowane zostało życie wielu kobiet czy to zmuszonych do niechcianych małżeństw, czy też będących w ciąży w wyniku gwałtu, jak również tych które urodziły dzieci pozbawione ojców. Obecnie, na skutek ofensywy sił zbrojnych Iraku , w wyzwolonych miastach zachodnich, kobiety „skompromitowane” przez ISIS stanęły w obliczu nowych problemów, takich jak „zabójstwo honorowe”czekające je z rąk mężczyzn z ich własnych rodzin i klanów. Choć ci mizoginiczni patriarchowie nie chronili swoich kobiet w czasie wojny, to powróciwszy po klęsce ISIS roszczą sobie prawo decydowania o życiu kobiet, gwałconych., zmuszanych do małżeństw, ciężarnych.
Okupacja dużej części miast irackich przez ISIS pokazała społeczeństwu irackiemu nieludzkie i mizoginiczne działania bojowników ISIS, którzy bez żadnych skrupułów popełniali wszelkie rodzaje zbrodni przeciwko kobietom i nieletnim dziewczętom.
Nagminnym było grożenie aresztowaniem lub egzekucją męskich członków rodziny w celu wynegocjowania „zabrania” ich córek do przymusowych małżeństw. W wielu irackich miastach kobiece ciała były i są nadal obiektami przemocy ze strony bojowników ISIS. Po trwającej wiele miesięcy a nawet lat przemocy fizycznej i życiu w stresie , są one porzucane w czasie ciąży lub po urodzeniu tak zwanych „dzieci z nieprawego łoża”.
W miastach wyzwolonych od ISIS znajdują się tysiące załamanych i zdruzgotanych kobiet będących w niechcianej ciąży oraz matek nieślubnych dzieci . Po długotrwałym stresie spowodowanym przemocą fizyczną, upokorzeniem, gwałtem i uprowadzeniem nie okazuje się im szacunku ani współczucia na jakie zasługują jako ofiary. Przeciwnie, są oskarżane, poniżane , a czasem zabijane pod pretekstem „zabójstw honorowych”.
Irackie kobiety znajdują się w sytuacji pozbawionych prawa głosu ofiar patriarchalnej męskiej przemocy ze strony mężczyzn z własnych rodzin w czasach pokoju, a także ofiar ludzkich bestii z ISIS w czasie wojny. Ich ciała, jedno po drugim, zostały złożone na ołtarzu patriarchalizmu i nienawiści religijnej. Co więcej , są ponownie potępiane przez męskich członków swoich rodzin za to, że zostały zgwałcone przez bojowników z ISIS tak jakby to był ich własny wybór. My w Organizacji Wolności Kobiet w Iraku podejmujemy interwencje w celu ocalenia życia kobiet przed „honorowymi zabójstwami” i handlem ludźmi już od wielu lat oraz zapewniamy bezpieczne schronienia dla zastraszanych kobiet i w humanitarny sposób zwracamy uwagę na prawa kobiet do szacunku i integralności. Nasze interwencję wynikają z faktu, że kobiety są ofiarami zasługującymi na szacunek i wsparcie. Uważamy wszystkie te czynniki za ważne i fundamentalne dla powodzenia zadania ochrony kobiet w tym ważnym momencie naszej historii.
Niniejszym żądamy od Państwa Irackiego podjęcia działań dla ułatwienia naszej misji ratowania kobiet i ochrony ich od nieustającej sekciarskiej przemocy.
Wzywamy do założenia bezpiecznych schronisk dla kobiet we wszystkich wyzwolonych od ISIS miastach i oddania ich pod nadzór organizacji OWFI i innych doświadczonych organizacji kobiecych. Organizacja OWFI uważa, że kobiety w Iraku w czasie patriarchalnych sekciarskich wojen tej politycznej epoki, wycierpiały już dostatecznie dużo i że mamy środki żeby tym cierpieniom kobiet zapobiec. Nasze schroniska mogą wykonać tę pracę pod warunkiem, że rząd iracki zniesie zakaz funkcjonowania schronisk dla kobiet prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Przypominamy Państwu Irackiemu o wykonywaniu jego obowiązku w stosunku do swoich obywatelek zgodnie z konwencją ONZ podpisaną przez Państwo Irackie a szczególności tych, które zawierają zobowiązania do ochrony i wspierania kobiet w strefach konfliktów i strefach wyzwolonych.
Irakijki- żyjcie długo, wolne i dumne
Organization of Women’s Freedom in Iraq

Yanar Mohammed

Tłumaczenie, redakcja

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz