Tygodnik Faktycznie nr 2/2017 (28)

2 lutego 2017 Marek Łukaszewicz 0

Na „zbuntowanej” Litwie Anna Gabryłłowicz, dział Historia „9 października 1920 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wojska polskie dowodzone przez gen. Żeligowskiego zajęły Wilno.” „Wobec niedostatecznego wyżywienie oraz zupełnego braku […]